Advertisement
 Translation for 'комплетан' from Serbian to English
комплетан {adj}entire
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'комплетан' from Serbian to English

комплетан {adj}
entire
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Проблем налажења валуације у којој је конјункција Хорнових клауза тачна је P-комплетан проблем, решив у линеарном времену, који се некада назива ХОРНСАТ (Међутим, неограничени САТ проблем је НП–комплетан).
 • Проблем одлучивања је комплетан, ако је у и сваки проблем из "EXPSPACE".
 • Ако решавамо проблем на графу у природној репрезентацији, као што је матрица повезаности, он је NP комплетан.
 • Проблем који је комплетан за класу "C" каже се да је C-комплетан, и класа свих проблема комплетних за "C" означава се са C -комплетан .
 • Проблем одлучивости покривача чворова је НП-комплетан, што значи да је мало вероватно да постоји алгоритам који то ефикасно решава.

 • То је НП-комплетан проблем ако се граф треба обојити са к боја, осим када је к=1 и к=2.
 • Други начин да се види да је проблем НП-комплетан је тај што проблем Хамилтоновог циклуса представља уопштење нашег проблема, а тај проблем јесте НП-комплетан, па је и овај НП-комплетан.
 • Тестирати да ли је дати граф монопланаран је НП-комплетан проблем, и остаје НП-комплетан чак и за графове добијене додавањем гране планарном графу.
 • Марина Туцаковић је комплетан аутор текстова пет песама на албуму, док су текстови преосталих пет песама настали у коауторству са Љиљаном Јорговановић.
 • Проблем одлучивања који поставља питање да ли одређена ниска -{"s"}- припада језику одређене контекстно-сензитивне граматике -{"G"}-, је -{PSPACE}--комплетан.

 • Ово је комплетан списак тренера фудбалског клуба Рома.
 • Први природни проблем за који је показано да је НП-комплетан је био САТ-проблем.
 • Изоморфизам подграфова је НП-комплетан проблем.
 • Када је језик -{B}- комплетан за неку класу -{C}-, тада -{AB=AC}-.
 • Проблем је GI-комплетан ако је комплетан за ову класу; сам проблем изоморфизма графова је GI-комплетан, као што је и неколицина других сродних проблема.

 • је FNP-комплетан ако сваки проблем у FNPможе бити редукован у [...].
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!