Advertisement
 Translation for 'кредит' from Serbian to English
кредит {м}loan
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'кредит' from Serbian to English

кредит {м}
loan
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Организација није била акредитован универзитет или колеџ. Он не даје студентски кредит, не издаје дипломе нити оцењује ученика.
 • ... стамбени кредит). Такође се може користити за процену тренутне вредности очекиваних дивиденди, или коначне вредости кауције.
 • износе око 490 милиона евра кроз донације, техничку сарадњу и јенски кредит.
 • Главна дела: "Историја српске трговинске политике", (1902), "Питање о шећеру са гледишта економске науке" (1911), "Сељачки кредит - факта, мисли, критика" (1928).
 • У пост-кредит сцени Ник Фјури се тајно састаје са Тонијем Старком како би га уверио „да није једини суперхерој на свету”.

 • Своп се често користи тако да једна страна претвори свој кредит по променљивој каматној стопи у кредит по фиксној каматној стопи.
 • До сада су у суштини сви трансуранијумски елементи откривени у четири лабораторије: Национална лабораторија Лоренса Берклија у Сједињеним Државама (елементи 93–101, 106 и заједнички кредит за 103–105), Заједнички институт за нуклеарна истраживања у Русији (елементи 102 и 114–118, и заједнички кредит за 103–105), ГСИ Хелмхолц центар за истраживање тешких јона у Немачкој (елементи 107–112) и РИКЕН у Јапану (елемент 113).
 • године, након службе Николај је подигао кредит и отворио свој студио за снимање.
 • На кредит нема право студент који је право на студентски кредит остварио у складу са одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе.
 • Ди Стефанови партнери подмићивали су слжбенике банке „Credit Lyonnais" како би добили кредит за понуду МГМ-у, и на крају су одустали, Ди Стефано је након тога депортован.

 • Израз поверилац (кредитор) произлази из појма кредит.
 • (- 2 дугова) × (- 3 сваки) = +6 кредит.
 • Обично се наводи да су новчани подстицају кључни фактор у доношењу одлука са предубеђењем код службеника који одобравају кредите, што отежава испитивање ефекта коцкарске заблуде.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!