Advertisement
 Translation for 'књига' from Serbian to English
књига {ж}book
изд.трговина
сајам {м} књига
book fair
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'књига' from Serbian to English

Advertisement
књига {ж}
book

сајам {м} књига
book fairизд.трговина
Usage Examples Serbian
  • књига, у оквиру кога се налази стручна књига, белетристика, стара и ријетка књига, завичајна збирка, књиге на страним језицима и периодична издања.
  • Књига Плач Јеремијин је 6. књига Светог писма Старог завета и 32. књига Танаха.
  • Књига Приче Соломунове је 20. књига Светог писма Старог завета и 28. књига Танаха.
  • Књига пророка Јеремије или књига Јеремијина је једна од књига хебрејског Танаха, односно Старог завета.
  • Синек је написао пет књига. "Почни са зашто", његова прва књига, објављена је октобра 2009.

  • Постоје још три велика француска сајма књига: Сајам књига у Монтреалу, Сајам књига у Бејруту и Женевски сајам књига.
  • књига, у оквиру кога се налази стручна књига, белетристика, стара и ријетка књига, завичајна збирка, књиге на страним језицима и периодична издања.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!