Advertisement
 Translation for 'општа' from Serbian to English
војн.
општа мобилизација {ж}
general mobilization
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'општа' from Serbian to English

општа мобилизација {ж}
general mobilizationвојн.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Надлежност му је била: отправљање послова по питањима Канцеларије Краљевог двора, Канцеларије краљевих ордена, Државног савета и Главне контроле, општа државна обавештајна служба и општа статистика.
 • Приликом проучавања друштвених појава, процеса и односа у насељу, социологија насеља користи општа начела законитости које је сазнала општа социологија.
 • У то су укључене најновије верзије ФСС-ове три главне лиценце: ГПЛ, Лесерова општа јавна лиценца (ЛОЈЛ), и ГНУ Аферо општа јавна лиценца (АОЈЛ).
 • "-{Res publica}-" је латински израз, чије је слободно значење ’општа ствар’ или ’опште добро’.
 • Унутар кривичног и грађанског одељења постојала је општа седница (21 судија) Касационог суда.

 • Гимназија Крањ (...) је једина општа гимназија у Крању.
 • Хрватска енциклопедија, позната и као Хрватска општа енциклопедија (...) општа је енциклопедија на хрватском језику, издана у периоду од 1999.
 • Следећа општа правила важе за све набројане билијарске игре, осим када су општа правила искључена са неким од правила дате игре.
 • Пуномоћства чланова Сената је прегледала и оверавала општа седница Касационог суда.
 • Судска рехабилитација може бити општа и појединачна.

 • Осетљивост према овим амебама је општа, а болест не оставља имунитет.
 • Извори међународног права укључују међународне обичаје (општа државна пракса прихваћена као право), уговоре и општа начела права призната у већини националних правних система.
 • Осетљивост је општа. После прележане болести антитоксична отпорност обично је трајна.
 • Не постоји општа договорена класификација бихевиоризма.
 • Према својим карактеристикама болнице у Републици Српској су организоване као општа и специјалне.

 • Заједно са неорганском хемијом, органском хемијом и биохемијом, општа хемија обухвата целокупну област проучавања хемије.
 • Дирекција за општа обавештења (Direction des Renseignements Generaux - RG) основана је 1949.
 • Нивои Прогресивне здравствене неге у стационарним здравственим установама су; општа нега, полуинтензивна нега, интензивна нега, специјалистичка интензивна нега и посебна нега.
 • Теме којима се баве теоретичари у астрономији су: звездана динамика и еволуција; формирање галаксија, структуре великих размера материје у свемиру; порекло космичких зрака; општа релативност и физичка космологија, укључујући космологију струна и физику астрочестица.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!