Advertisement
 Translation for 'опште' from Serbian to English
доктор {м} опште праксеpractitioner
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'опште' from Serbian to English

доктор {м} опште праксе
practitioner
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Најважнији допринос Дебреа је финализација неовалрасијанске теорије опште равнотеже.
 • Касациони суд је радио редовно у три одељења, али у неким случајевима је одржавао велике седнице и опште седнице.
 • Сврха права јесте уравнотежити два морална итереса: личну слободу и опште добро.
 • Докази за тамну енергију у великој мери зависе од теорије опште релативности.
 • Прецртавање може били опште или посебно.

 • Количину и врсту лека у односу на стање шећерне болести одређује лекар специјалиста (дијабетолог, ендокринолог, интерниста, специјалиста опште медицине) или лекар опште праксе.
 • Утврђивали су опште политике, доносили законе и одлучивали у свим областима, одобравали економске и социјалне планове и опште буџете, бирали своје секретаријате, као и извршне и надзорне народне комитете, креирали спољну политику и ратификовали уговоре и споразуме закључене између Либијске Џамахирије и других држава и одлучивали о рату и миру.
 • Контраидикације за извођење апикотомије се могу поделити на опште и локалне.
 • Расподелом се детерминишу границе свих облика крајње потрошње (личне, опште, инвестиционе).
 • Она примењују законе и друге прописе и опште акте Народне скупштине и Владе Републике Србије, као и опште акте председника Републике Србије.

 • поново се враћа на Принстон и ради на пољу опште теорије релативности.
 • По свом раду су опште и специјалне.
 • ... — ’општа ствар’ или ’опште добро) првенствено се залаже за опште добро или за суверенитет народа.
 • века да се имена једног броја кијевских светитеља унесу у опште црквене календаре.
 • Флуоризација воде супротставља опште добро индивидуалним правима.

 • Са ликовима Комедије налазимо се у међупростору зато што је индивидуално постало опште и опште индивидуално, и постојање становника другом света је сасвим специфично.
 • Лекари опште праксе нису специјализовани да дијагностикују овај поремећај.
 • Опште објашњење свих биодемографских закона старења и дуговечности је лежи на основама опште теорије релативитета.
 • Елерсово истраживање се фокусирало на темеље опште релативности, као и на примену теорије на астрофизику.
 • Спознају је тумачио као откривање општег у стварима.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!