Advertisement
 Translation for 'општи' from Serbian to English
општи {adj}general
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'општи' from Serbian to English

општи {adj}
general
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • "Зависни" општи помоћни бројеви не могу да стоје самостално, већ морају бити придодати главном УДК броју, и то само на крају, као суфикси.
 • "Канторов став" даје општи критеријум за одређивање равномерне непрекидности функција.
 • Изворе права представљају општи правни акти којима се непосредно (устав, закон, уредба) или посредно (судска пресуда, судска пракса) стварају опште правне норме.
 • Стога се општи акти и називају „извори” права.
 • Државни Општи народни конгрес је био општи форум народних конгреса и народних комитета.

 • ... "Mu'tammar al-sha'ab al 'âmm") био је општи форум народних конгреса, народних комитета и синдиката, удружења послодаваца и струковних удружења у Великој Социјалистичкој Народној Либијској Арапској Џамахирији.
 • Према одлуци суда име Лес Пол представља општи назив за тип гитара.
 • Према ситуацијама у којим се примењује, разликују се општи управни поступак и посебан управни поступак.
 • Кад Уставни суд утврди да закон није у сагласности са Уставом или да други пропис или општи акт није у сагласности са Уставом или законом, тај закон, други прописи или општи акт престаје да важи даном објављивања одлуке Уставног суда.
 • Предмет којим се она бави је дакле укупна објективна стварност, свет у целини и у том смислу она даје општи, универзални поглед на свет, представља општи облик свести.

 • Постоје два типа ових ћелија и наставака: општи соматски и општи висцерални.
 • У ЈАР постоји 23 државна универзитета који се деле у три категорије: традиционални, технички и општи.
 • У Грчкој постоје три типа затвора: општи, специјални и терапеутски затвори.
 • С индуктивним закључивањем се на основу одређеног броја посебних случајева доноси општи закључак.
 • општи хирург, прим. др Обрад Ћеклић, општи хирург и трауматолог, прим.

 • Претходни општи избори су оджани 1935.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!