Advertisement
 Translation for 'посебан' from Serbian to English
посебан случај {м}particular case
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'посебан' from Serbian to English

посебан случај {м}
particular case
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Некадашња општина Брчко данас има посебан статус дистрикта.
 • Локално предвиђање гранања има посебан бафер за историју за сваки условни скок инструкција.
 • У пуном складу са Законом, Организација за колективно остваривање интерпретатора – Организација ПИ – верује да лични ангажман извођача у интерпретацији даје посебан печат и допринос креираном делу.
 • Како се јављају у исто време када и Јужни δ-Аквариди, а имајући у виду близину радијаната, Писцис аустриниди дуго нису били уочени као посебан рој.
 • 1961. године су заштићене као „посебан геоморфолошки резерват“.

 • Ваља уочити да је синглтон посебан случај пара.
 • Може да изводи више анализа, трансформација и оптимизација које су за неки посебан рачунар.
 • посебан (еколошки) начин уз надзор државних институција.
 • Бернулијева расподела је посебан случај биномне дистрибуције где се спроводи једно испитивање (тако да "би n" било 1 за такву биномну дистрибуцију).
 • Инжињерија је представљала посебан род Југословенске војске.

 • Прелазна фаза и раскид са старим системом није посебан систем, као што ни прелаз из феудализма у капитализам није био неки засебан и посебан систем.
 • Са путовања се доноси као посебан сувенир, а качамак или проја припремљени од овог брашна служе се у специјализованим ресторанима као посебан специјалитет, са „старим, добрим укусима“.
 • Ова конструкција је посебан случај конструкције Гротхендиек.
 • Због великог простора који је Влашко-илирски пук заузимао, одлучено је да 1838 буде успостављен посебан Илирско-банатски батаљон са седиштем у Белој Цркви, који је 1845 уздигнут у посебан пук: Илирско-банатска регимента (од 1848 Српско-банатска регимента).
 • Библиотека је формирала посебан каталог легата.

 • Последња врста је недавно споменута као посебан подтип.
 • Ово је посебан случај логичке грешке позивање на већину.
 • У римским купатилима од доба Августа лекари су почели да препоручују купање и челичење организма у хладној води чиме је фригидаријум као посебан простор у оквиру римског купатила добио посебан значај.
 • На пописима становништва из совјетског периода Тубалари нису признавани као посебан народ, већ су третирани као подгрупа Алтајаца.
 • На пописима становништва из совјетског периода Челканци нису признавани као посебан народ, већ су третирани као подгрупа Алтајаца.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!