Advertisement
 Translation for 'посебно' from Serbian to English
посебно {adv}particularly
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'посебно' from Serbian to English

посебно {adv}
particularly
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Данас је Седертеље савремени град са посебно развијеном индустријом, посебно аутомобилском (у граду су значајни погони „Сканије“ и „Фолксвагена“).
 • Данас је Арбога савремени град са посебно развијеном индустријом (посебно везани за производе на бази гвожђа).
 • Данас је Халстахамар савремени град са посебно развијеном индустријом (посебно везани за производе на бази гвожђа).
 • Данас је Фагерста савремени град са посебно развијеном индустријом (посебно тешком).
 • Данас је Сала савремени град са посебно развијеном индустријом.

 • Данас је Кумла савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Данас је Карлскога савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Данас је Ескилстуна савремени индустријски град са посебно развијеном индустријом (и то посебно тешком - железара, машинска индустрија).
 • Данас је Транос савремени град са посебно развијеном индустријом (посебно обрада дрвета и производња намештаја).
 • Данас је Кунгелв савремени град са посебно развијеном индустријом.

 • Данас је Алингсос савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Дата планинска област Карпата посебно је сликовита и са очуваним шумама. Посебно су значајне планине Бућеги.
 • Данас је Јевле савремени индустријски град са посебно развијеном индустријом (посебно она везана за дрво).
 • Данас је Борос савремени град са посебно развијеном индустријом, посебно оном која спада под хајтек (у граду су значајни погони "Ериксона").
 • Данас је Јунгби савремени град са посебно развијеном индустријом.

 • Данас је Векше савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Данас је Варберг савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Данас је Кунгсбака савремени град са посебно развијеном индустријом.
 • Данас је Хеганес савремени град са посебно развијеном индустријом (посебно производња керамике).
 • Данас је Лунд савремени град са посебно развијеном индустријом, посебно оном најсавремнијом (производна прецизне и медицининске опреме, фармацеутска).

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!