Advertisement
 Translation for 'пословица' from Serbian to English
пословица {ж}proverb
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'пословица' from Serbian to English

пословица {ж}
proverb
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • ... или пак народна пословица).
 • Изражава се сликовито, у стилу народних пословица, а фразе су му кратке и језгровите.
 • Испитивао је утицај светлости на боју биљке, а познат је и као сакупљач енглеских пословица и изрека.
 • У српском језику постоји пословица, "Открио рупу на саксији", која указује на претерано истицање нечега што је опште познато.
 • Међу најпознатија дела спадају „Холандске пословице“ („Дванаест пословица“) које је насликао 1559.

 • је интернет пословица која одражава чињеницу да је без јасне индикације о намјери аутора, тешко или готово немогуће утврдити разлику између искреног екстремизма и сатиричне пародије на екстремизам.
 • Бележење народних пословица је ишло паралелно са сакупљањем песама и приповедака.
 • Један је од аутора књиге афоризама и пословица под називом "Од Страдије до Страдије" из 2007.
 • Постоји народна пословица: "боље чуваркућа на кући него два пса пред кућом".
 • Као свестрани истраживач, Влајинац је прикупљао грађу о селу и сеоским обичајима, нарочито оним везаним за пољске и пољопривредне радове, бавио се сакупљањем и народних пословица.

 • У Коринту она је позната по имену Глаука, а остаци фонтана и врата, који су се сачували све до данашљих дана, носе њено име, а њена дијадема, или "бакарни обруч" је постао и пословица - стеже главу ограниченима.
 • ... – изрека, пословица) је елеменат стила у прози и поезији који не спада у тропе и фигуре.
 • Календар је објављивао и "истините догађаје", шаљиве некрологе, пародије народних пословица и др.
 • пословица). Године 1907. објављена је збирка „Загонетке” (900 загонетака), 1909.
 • ... У Немачкој међу сељацима постоји пословица "Какав је Свети Квирин, такво ће бити лето"), односно по времену на 30.

 • Слово "х" је додао у цетињском издању "Народних српских пословица" из 1836.
 • Тема књиге је симболика цвећа кроз цитате народних песама, пословица, стихова и мисли српских писаца и великана.
 • "Ценмарова надокнада" је пословица која се често користи у персијским и арапским земаљама.
 • Латинска пословица: "Pecunia non olet" (Новац не смрди), можда је настала када је уведен порез на јавне тоалете.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!