Advertisement
 Translation for 'постићи' from Serbian to English
постићи [св.]to attain
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'постићи' from Serbian to English

постићи [св.]
to attain
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Чак је могуће и постићи ажурирање садржаја у Веб-прегледачу коришћењем задатака са ослушкивањем.
 • Међутим, у практичном усмерена-путања систему, чак и боље време сложености може постићи алгоритам који може пре-процеса постићи боље перформансе.
 • У Еуклидовој геометрији исти резултат се може постићи коришћењем односа слично као код троугла.
 • Сваки друштвени систем има један или више циљева које треба постићи кроз кооперацију.
 • Тражење најмањег се може постићи у времену "O"(1), као што је изнад већ објашњено.

 • Дакле, програм ће постићи боље рерформансе ако користи меморију кеширану на вишем нивоу хијерархије, и ако избегава довођење података у виши ниво хијерархије који ће свргниту податке који ће се користити у ближој будућности.
 • Конструкцијом и монтажом потребно је постићи потпуно раван ход на равним деловима (деоницама) и тачно вођење траке завојима преносила.
 • Најсигурнији доказ системске масне емболије може се постићи пункцијом - биопсијом бубрега .
 • Гађало су са 60 метака. Могло се постићи максимално 600 поена.
 • Основни циљ игре је постићи више есеја од противничке екипе.

 • Циљ алтимета је постићи поен тако што се успешно прихвати саиграчев pass у пољу противничке зоне.
 • Диференцијална валидација је у социјалном истраживању налаз да различите класе субјеката могу постићи различит скор или резултате на истом тесту.
 • Орална хирургија и ортодонтска нега заједно могу постићи оптималне резултате и код тешких облика отвореног загрижаја.
 • То се може постићи сагоревањем дрвета, са или без димњака, уља, дрвених пелета или природног гаса.
 • године добио је прву награду жирија, у којој је наведено да је овај пројекат изабран јер се максимални ефекти могу постићи уз минималне трошкове јер је аустријски буџет био строжи од буџета већине других земаља које су учествовале на Екпо-у 58.

 • Духовно, Неигонгом се може постићи и повишено стања свести.
 • Овим се одваја питање ефикасности од дистрибуције, будући да се тврди да се жељени, а ефикасан исход може постићи комбинацијом тржишног система и паушалном прерасподелом иницијалних добара.
 • Токофобија је значајан страх од порођаја. Лечење се може постићи саветовањем.
 • је компликованија, и заправо, таква горња граница се не може постићи коришћењем традиционалних идеја усмеравања.
 • где [...] и [...] представљају најнижу и највишу вредност променљиве [...] коју може постићи, респективно.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!