Advertisement
 Translation for 'постојати' from Serbian to English
постојати [несв.]to exist
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'постојати' from Serbian to English

постојати [несв.]
to exist
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Међу врстама хода увек морају постојати разлике у даљини корака и прекорачењу отисака копита копита предњих ногу.
 • Такође може постојати лимит на неким од проблема где би се од такмичара захтевао ефикасан алгоритам што отежава задатак.
 • Стога ће увек постојати бар један истинит али недоказив исказ.
 • Захваљујући дјеловању гравитационих сила, материја у космосу не може бити хомогено распоређена, већ мора постојати одређена хетерогеност-рјеђа и гушћа мјеста (планете, звијезде, галаксије).
 • С обзиром да у реду може постојати више елемената са истом тежином онда може постојати и више стабала са истом минималном тежинском екстерном дужином пута.

 • У другим језицима могу постојати и друге стратегије, зависно од писма и правописа тих језика.
 • Најављено је да четврта сезона неће постојати због недостатка спонзора.
 • Податак може постојати у било којем облику, био употребљив или не.
 • Ако се деси да је "m"·"a" = "n"·"b", онда мора постојати "m"·"c" = "n"·"d".
 • У расправи која је после тога уследила, Арије је истакао аргумент да „ако је отац родио сина, мора постојати почетак рођеног“, па отуда мора постојати и време када син није постојао.

 • Вирус инфицира један фајл само једном, а у меморији може постојати само једна његова инстанца.
 • За прављење једног регуларног језика мора постојати граматика трећег типа Чомског.
 • И даље ће постојати производња флеш чипова са капацитетима испод или око 1 MB, нпр, за БИОС-РОМ и уграђених апликација.
 • Група је престала постојати крајем 2015. године, услед смрти фронтмена Лемија Килмистера.
 • Према Гојку Килибарди, може постојати веза са Граховом и старом породицом Граси из Рима.

 • „Шинг” је стога материјална основа „Шена”. Без „Шинг”-а , „Шен” не може постојати.
 • На багеру морају постојати носила и иста се морају сместити тако да у случају потребе мору лако и брзо да се употребе.
 • Овде компромис не може постојати, јер Милица није у праву.
 • Над истим скупом може постојати више топологија " [...] " тако да граде различите тополошке просторе.
 • Питање је: Који разлози могу постојати за потврду ове тврдње; или: Како можемо постати сигурни у њену истинитост или лажност?

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!