Advertisement
 Translation for 'потврда' from Serbian to English
потврда {ж}confirmation
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'потврда' from Serbian to English

потврда {ж}
confirmation
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Потребна Вам је стална потврда нечије љубави те се понекад понашате размажено.
 • Дијагноза се поставља на осниснову електрокардиографске, векторкардиографске, ехокардиографске и лабораторијске потврда, као и помоћу ултразвука.
 • Порекло и симболика линија нису званично одређени, а поред популарних тумачења, претпоставља се да имају подлогу из времена Византије, иако о томе нема потврда у историјским документима.
 • За поузданију дијагностику, препоручује се потврда дијагностике у референтним лабораторијама нивоа биолошка безбедност 4 Светске здравствене организације, у којој се изводе тестови неутрализација, изолација вируса и електронска микроскопија.
 • Признање је потврда која гарантује постојање савјести. Потребан услов да се грешка не понови.

 • Прва потврда да се мерила дубина већа од бродског газа налази се у другој књизи Херодотове историје.
 • Као потврда ове одлуке, од 26.
 • Трећи део Светостефанске хрисовуље чини накнадна потврда архиепископа Данила која је дописана испот оригиналног текста.
 • Не постоји потврда свих набројаних постојања назива на читавом подручју где је српско становништво, нити потврда из даље прошлости.
 • Последња потврда да је бан Кулин био жив је из априла 1203.

 • Формално, за именовање је потребна потврда монарха, али у пракси потврда је загарантована.
 • -{μυρον χρισμα}- chrisma}-" — мирон хрисма) по једном од састојака, миру или измиру, а код католика света потврда (...) јер потврђује постајање иницијанта хришћанином.
 • На страни са насловом књиге дописана је накнадна потврда, коју је 8.
 • Заправо, сертификат је био потврда лојалности боговима предака као и потврда конзумације обредне хране и пића.
 • Овој методи недостаје научна потврда.

 • Патохистолошка дијагноза ткива, као директна и коначна корелација са сликовним студијама, најбоља је и најдоследнија потврда лимфангиома.
 • Индиректна потврда да се Нојево проклетство није проширило на све потомке Хама, већ само на Канана, је пророчанство пророка Исаије о Египту.
 • Појава овог извора је потврда постојања релативно дубоке сифоналне циркулације вода које дуж система раседа и каверни теку испод корита реке и под дејством хидростатичког притиска сифонално истичу.
 • Даљу лабораторијску дијагностику чине анализе уринарних глукозаминогликана (квантитативним или електрофоретским фракцијама) и потврда специфичног ензимског дефицита у леукоцитима периферне крви.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!