Advertisement
 Translation for 'потиљачна' from Serbian to English
анат.
потиљачна кост {ж} [Os occipitale]
occipital bone
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'потиљачна' from Serbian to English

потиљачна кост {ж} [Os occipitale]
occipital boneанат.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Омекшане су паријетална и потиљачна кост.
  • У каснијем развоју заштите летачке каациге, потиљачна преса смештена у унутрашњост кожне пилотске кациге, а данас се она уграђује у оплату свремених пилотских кацига од чврстог материјала.
  • Налази се у висини југуларног отвора, кога граде слепоочна и потиљачна кост.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!