Advertisement
 Translation for 'потреба' from Serbian to English
потреба {ж}need
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'потреба' from Serbian to English

потреба {ж}
need
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Религиозни инстинкт или религиозна потреба је у пуном смислу потреба која се налази у основи других потреба.
 • Изградња „савремене“ болничке зграде на подручју Сремске Митровице јавила се услед потреба Војне границе.
 • Маркетинг је дисциплина која се бави питањима тржишта, потреба на тржишту и начина задовољења тих потреба.
 • Потреба за тим постоји првенствено због тога што различити људи пишу на различитим језицима, али постоји и потреба за специјализованим тастатурама са тастерима за извршење различитих математичких, статистичких или програмерских функција.
 • Имају различите врсте и различите јачине лекова, ради задовољења потреба лечења животиња.

 • Привредни развој има за циљ што потпуније задовољавање потреба људи.
 • Спавање је основна потреба организма, једнака храни и води.
 • МекКлиланд је предложио теорију мотивације која се заснивала на теорији личности Хенрија Муреја (1938) која истиче свеобухватни модел људских потреба и мотивационих процеса.
 • Алдерферова ЕПР теорија је теорија из психологије коју је створио амерички психолог Клејтон Алдерфер, која се слаже са Масловом да код појединца постоји хијерархија потреба, али истиче да појединци имају само три групе потреба (егзистенцијалне потребе, потребе за повезивањем и потребе за растом) и да није нужно да се прво морају задовољити потребе нижег нивоа да би се тражило задовољење потреба вишег нивоа.
 • Масловљева хијерархија људских потреба је теорија из психологије коју је створио амерички психолог Абрахам Маслов, која истиче да се људске потребе могу разврстати у групе, и да постоји јасна хијерархија између тих група потреба.

 • Делфи метод је специфична метода за процену социјалних потреба у сфери образовања, здравства и урбаног развоја.
 • Општи циљеви у области глобалног менталног здравља су јачање менталног здравља у целом свету пружањем информација о стању менталног здравља у појединим земљама и идентификовању потреба за заштитом менталног здравља како би се развиле исплативе интервенције за задовољавање тих специфичних потреба.
 • У нашим првим државним организацијама није се вероватно дуго времена осећала потреба за посебним личностима које ће водити коресподенцију, било за унутрашњи било са спољни садржај, а још мање се наравно осећала потреба за посебним објектом, где ће се посао вршити.
 • Масловљева хијерархија потреба говори о томе да се потребе могу разврстати у групе и да постоји јасна хијерархија између тих група.
 • Формални образовни систем је неадекватан за ефикасно испуњавање потреба појединаца и друштва.

 • Читаоци, сарадници и уредници листа „Власина“ су јавно изразили наду да ће можда, ипак, у власотиначкој средини превладати потреба за духовним бављењем очувања културе и традиције средине и превладати свест да та потреба буде у једном поновном излажењу листа „Власина“ у неком другој форми.
 • Хотелијерство као сложена привредна делатност је усмерена на задовољење друштвених потреба у смештају, исхрани и пићу на угоститељски начин, специфичних потреба резидената, пословних људи и туриста и остварење добити хотела.
 • Године 1993, ова вековна мрежа обезбедила је 91% пољопривредних потреба за водом, 4% индустријских потреба и 5% градских потреба.
 • Три од потреба које је идентификовао - Потреба за моћ, потреба за припадношћу и потреба за постизањем - касније ће бити предмет значајних студија и сматраће се посебно важним; користи се за развијање теорија као што је Масловљева хијерархија потреба, Дејвид Мекеландова "Теорија о мотивацији достигнућа", аспекти модела ефикасности менаџмента базираних на компетенцији Рихарда Бојатзиса и још много тога.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!