Advertisement
 Translation for 'разлози' from Serbian to English
разлози {мн}reasons
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разлози' from Serbian to English

разлози {мн}
reasons
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Све ови разлози водили су до низа устанака јужних Словена против Византије током читавог средњег века.
 • Национални разлози своде се на отпоре периферијских региона у земљи централизацији или на постојање различитих етничких и језичких колективитета, као у Белгији и у Канади, док се верски разлози своде на верски плурализам, као у Холандији, или на сукоб између цркве и државе, као у Француској.
 • Међународни разлози онемогућавали су да систем народне власти закључи свој карактер формирањем централног Југословенског органа (Владе).
 • Разлози за еволуцију полне репродукције, као и разлози за њен опстанак до садашњег времена, су још увек предмет дебате.
 • Пошто су авионом управљали пробни пилоти опитног центра, остају за анализу разлози и преиспитивање организације и припремљености извршавања тих задатака.

 • Различити су и врло сложени разлози за појаву антисрпства.
 • Постоје и расни разлози у настајању ендогамије као што је на примјер ендогама црначка група у Улцињу.
 • Наменски разлози укључују интровертност, мистицизам, духовност, религију или лична размишљања.
 • Узроци неочекиваног протеривања су вероватно били многи, укључујући верске разлоге, потребу да се попуни исцрпљена ризница одузимањем новца Јевреја, лични анимозитет и други разлози.
 • У другом смислу, разлози су објашњења зашто су се ствари догодиле.

 • Разлози свакодневног одласка је: радно место, школа, и неки остали разлози.
 • Три главне групе разлога су модни, медицински и фетишистички разлози.
 • Хуманитарни разлози били су основни.
 • Као разлози оснивања истичу се и историјски.
 • Ако није, обично постоје добри разлози зашто су канелуре изостављене (обично финансијски разлози).

 • Питање је: Који разлози могу постојати за потврду ове тврдње; или: Како можемо постати сигурни у њену истинитост или лажност?
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!