Advertisement
 Translation for 'размислити' from Serbian to English
размислити о нечемуto reflect about sth.
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'размислити' from Serbian to English

размислити о нечему
to reflect about sth.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Пре приступања пирографисању мора се размислити и одлучити о дизајнирању предлога за пирографију и при томе трба размислити о томе да се након извођења рада линије не могу одстранити Цвеће или орнаменти делују прилично немирно и најбоље је да се пре рада изврши један пројекат као предлог за пирографију.
  • јула изјавити да више није сигурна у приврженост војске комунизму и да би требало размислити да она буде замењена са црвеним гардама.
  • Мора се размислити пре него се изговори јер се на тај начин спречава погрешно тумачење.
  • Карактер овог пса толико је снажан да ће два или три пута размислити пре него што уради оно што власник од њега тражи.
  • У енглеском језику реч -{"thought"}- потиче од староенглеске речи -{"þoht"}-, или -{"geþoht"}-, са кореном -{"þencan"}- „размотрити у мислима, размислити”.

  • године како ће „двапут размислити пре него што каже већ гојазној нацији да је у реду јести храну која нас убија“.
  • Најизраженија особина код ове расе јесте њихова храброст, па тако они неће два пута размислити пре него што скоче у опасност како би одбранили свог власника или другог члана породице.
  • Боно је одлучио да узме одмор од неколико седмица током којег ће размислити о томе.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!