Advertisement
 Translation for 'разнородан' from Serbian to English
разнородан {adj}different
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разнородан' from Serbian to English

разнородан {adj}
different
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Непривилеговани део француског друштва припадао је трећем сталежу, који је по социјалном саставу био веома разнородан.
  • У богатој разноврсној уметничкој делатности прешао је све лествице значајног уметника: увек је имао довољну ширину за сажимање различитих принципа, стварајући нову самосвојну форму, остављајући иза себе богат и разнородан ликовни опус.
  • Миловановићев реализам, са елементима импресионизма, сецесије, експресионизма и симболизма чини стилски и жанровски разнородан опус.
  • Овај често добро хронолошки, обликован и примарно функционално разнородан комплекс, чини хомогену целину чије укупне вредности надилазе појединачна значења сакралног објеката, који опасују.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!