Advertisement
 Translation for 'разумевање' from Serbian to English
разумевање {ср}understanding
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разумевање' from Serbian to English

разумевање {ср}
understanding
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Овај процес који се одвија неограничено служи за разумевање рефлекса фиксације.
 • Као резултат тога, алијас се чини посебно тешким за разумевање, анализирање и оптимизацију програма.
 • Разумевање менталног здравља, и шире, менталног функционисања, важно је зато што ствара основу за комплетније разумевање развоја менталних поремећаја и поремећаја понашања.
 • Понекад концепт научног хумора не наилази на разумевање.
 • Труд за разумевање статистичке механике црних рупа имао је велики утицај на разумевање квантне гравитације, што је довело до формулације холографских принципа.

 • Писмени део испита састоји се из три дела: разумевање текстова читањем, писање и разумевање на слух.
 • Разумевање геномске структуре је важно за разумевање својстава артичоке, и може да помогне у идентификацији економски важних гена из сродних врста.
 • Неки језици чине дијалекатски континуум у коме постоји извесно разумевање између говорника суседних језика, али између удаљенијих језика разумевање није могуће.
 • Они додају да разумевање "анате" даје тачан опис људског стања, и да нам то разумевање омогућава да усмеримо наше свакодневне жеље.
 • Грађа копљаша, посебно амфиоксуса, представља шему за разумевање грађе кичмењака.

 • Да би се стекло практично разумевање нуклеарних, плазматичних и радиоактивних феномена потребно је имати разумевање основних нуклеарних процеса у којима учествују изотопи, нуклеарних реакција, радиоактивности, као и фисије и фузије.
 • Мислиоци су наставили да развијају обе теорије и тако утицали на антрополошко разумевање фетишизма уопште.
 • Вајлов тензор у Римановој геометрији је од изузетног значаја за разумевање природе конформне геометрије.
 • Разумевање значења знакова и симптома лумбалне стенозе захтева разумевање шта је синдром ЛСС и преваленције стања.
 • Читање неке материје подразумева и њено разумевање.

 • Боље разумевање узрока инфекције може помоћи у предвиђању реакција пацијената на разне терапије.
 • Књижевна антропологија је област антропологије и науке о књижевности која има за циљ анализу и разумевање књижевних текстова у широј, културној перспективи.
 • Неомарксизам има шире разумевање друштвене неједнакости, статуса и моћи Макса Вебера од ортодоксне марксистичке теорије.
 • драгоцена, свакој особи јер одражава добро разумевање себе.
 • За Чомског, лингвистика је грана когнитивне психологије; истински, прави увид у лингвистику подразумева пратеће разумевање аспеката менталне обраде и људске природе.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!