Advertisement
 Translation for 'разумети' from Serbian to English
разуметиto understand
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'разумети' from Serbian to English

разумети
to understand
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Да би се могао у потпуности разумети овај чланак, потребно је прво прочитати чланак Теорија скупова континуума, те чланке који му претходе.
 • Да би се могао у потпуности разумети овај чланак, потребно је прво прочитати чланке Основе теорије скупова и Теорија скупова.
 • Стан Лорел је одлучио да не иде на сахрану свог пријатеља и филмског партнера, наводећи, "Бејб ће разумети".
 • Све ово је битно да би се могла разумети уметност, да би се схватило како и зашто постоје различитости у уметности, зашто јој се мењају интелектуални и други укуси, стилови, правци.
 • Природни свет се може разумети само разумевањем са спољним карактеристикама, док се друштвени свет може разумети и спољашњим и унутрашњим карактериситкама и само тако се може разумети у потпуности.

 • Већина канадских историчара, међутим, из разлога које није превише тешко разумети, игноришу овај аспект у својим истраживањима.
 • Према Мелиху, Гардезијев навод треба разумети тако да је у Етелкезу живело хришћанско грчко становништво.
 • Међутим, утицај оријенталне књижевности видимо и у томе што је готово немогуће разумети имена неких особа и места без познавања арапског језика.
 • Закон отпорности је један од најважнијих фактора и свих односа које треба разумети да би се схватила хемодинамика циркулације крви.
 • Треба га и разумети јер је, по свој прилици, то био један од најважнијих тренутака у његовом животу.

 • У ову врсту се могу убројати и неке старонорвешке саге, које такође имају наративне ("Skaldenstrophen"), тренутке, посебно у централним догађајима, који објашњавају радњу и без којих се поезија не може разумети.
 • Моћ тренутно дефинисаних вредности универзалних константи може се разумети из табеле испод (2018 CODATA).
 • Апсолутна вредност се може разумети као "удаљеност" датог броја од нуле.
 • Посланица Римљанима се без претходног проучавања не може лако разумети, иако је у њој учење Апостола Павла изложено најдетаљније.
 • Битно је разумети да је аутономни систем пре свега административни, а мање технички појам датог мрежног домена.

 • Како се биконвексна и биконкавна сочива, занемарујући њихову закривљеност, могу разумети фрагментима неизмерно много призми са равним површинама, једноставно је представити рефракцију - лом светлости у сочивима.
 • У неком тренутку у антици Хераклит је стекао надимак „Мрачни“, што је углавном тумачено тиме да је његове изреке - које често садрже парадоксе, метафоре и недовршене исказе - тешко разумети.
 • Аблеизам се може боље разумети читањем литературе коју су објавили они који живе с инвалидитетом, и које о аблеизму имају искуства из прве руке.
 • Културни релативизам представља идеју да човекова веровања, вредности и навике треба разумети на основу културе те особе, а не да се пресуђује према критеријима другог.
 • Наведени текст треба разумети као поруку да би свака друга велика гужва тог типа око српских светиња на Косову и Метохији радила у корист Приштине [...] ||2004.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!