Advertisement
 Translation for 'религија' from Serbian to English
религ.
религија {ж}
religion
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'религија' from Serbian to English

религија {ж}
religionрелиг.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Сви ови митови указају на то да је религија Скандинаваца представљала уједињење разних племенских религија.
 • Хаићански Вуду је афричка дијаспорна религија која се развила на Хаитију између 16.
 • Федерални суд у америчкој држави Небраски је пресудио да је пастафаријанизам сатирична пародијска религија, и као резултат тога ова религија нема правно на Закон о коришћењу и институализацији верских земљишта.
 • Неколико примера редукционистичких објашњења за присуство религије су: да се религија може свести на људске концепције исправног и погрешног, да је религија у основи примитиван покушај контроле нашег окружења, да је религија начин да се објасни постојање физичког света, и да религија даје побољшану способност преживљавања за чланове групе и тако је ојачана природном селекцијом.
 • Римска религија је постојала у античком Риму.

 • Најзаступљенија религија је шиитска верзија ислама са 89% поклоника.
 • Многи истраживачи сматрају да је комунизам био заменска религија односно псеудо-религија, са званично проскрибованим светим списима (писања Маркса и Енгелса) и захтевањем слепе вере од поборника идеологије.
 • Најраширенија религија је хришћанство (поред протестаната и католика укључујући православце, англиканце, копте, мормоне и друге), док је ислам друга по величини религија.
 • Други термин који се често користи је "народна религија".
 • Појединци који имају интризичну релоигиозну оријентацију (религија као крај) имају тенденцију да буду социосексуално ограничени, док они са екстризичном религијском оријентацијом(религија као средство за постизање нерелигијских циљева) теже ка неограниченој социосексуалности.

 • Јеврејски етницитет, националност и религија снажно су међусобно повезани, јудаизам је етничка религија Јевреја, али поштовање религија варира од строгог придржавања до потпуног непридржавања.
 • Најзаступљеније је хришћанство, потом ислам и неколико мањих традиционалних афричких религија.
 • Данас је главна религија протестантизам.
 • Грчка религија обухвата скуп веровања и обреда који су се практиковали у античкој Грчкој у облику популарних јавних религија и духовне праксе.
 • Ведизам (санскрт: "веда" - знање; ведизам - религија веда) је стара религија која је постојала 2000 год.

 • Ислам је био призната религија Сибирског каната; то је била религија владајућег Тјуменског и Сибирског кана.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!