Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'свест' from Serbian to English
свест {ж}awareness
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'свест' from Serbian to English

свест {ж}
awareness
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Серл одбија детерминизам тврдећи да не би било смисла да еволуциона биологија створи свест за рационално доношење одлука ако је свест не потребна за опстанак.
 • Извор сазнања о грешкама чини свест о грешци.
 • године, „Историја и класна свест“ ( 1923 ) је настала под утицајем Западног марксизма .
 • Мелер и Бевер су извели Пијажеов експеримент да би тестирали свест о очувању броја, али код двогодишње и трогодишње деце, за разлику од Пијажеа чији су испитаници имали четири или пет година.
 • Реч „авиза“ може означавати и обавештење уопште, или разум, свест, памћење, сећање.
 • Буда након тога набраја и осталих шест чула и свест о њима.
 • Панпсихизам је схватање по коме све делове твари прожима свест.
 • Хришћански оци под познајом подразумевају свест о сопственој пролазности и ништавности изван Бога.
 • У средњовековној Босни је постојала општа свест, барем међу племићима, да су са Србијом делили заједничку државу и да припадају истој етничкој групи.
 • У свом развоју религиозна свест пролази кроз три фазе — "анимизам", "политеизам" и "монотеизам".
 • Тако у мишљењу свест спознаје саму себе као свест и једина извесност бића потиче из свесног мишљења.
 • Свест је свеукупност доживљаја и психичких процеса у појединцу (лична свест) или друштвеној заједници (друштвена свест).
 • Кроз традиционални плес и музику, музичари су се окупили како би подигли свест о ХИВ/АИДС-у.
 • Према неуропсихологији, ум или психа, једнако као и свест и личност, производ су функционалног дела мозга.
 • су јужноамерички народ који је развио своју националну свест након независности Аргентине у 19.
 • се пробудила национална свест становника острва око борбе за фарски језик.
 • Мисли се групишу у свести и развијају у разумевање.
 • Књижевна иновативност је оно што Стерна великим писцем - подстакнут Сервантесовим поступком пародије он ствара први роман тока свести.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!