Advertisement
 Translation for 'сектор' from Serbian to English
сектор {м}sector
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'сектор' from Serbian to English

сектор {м}
sector
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Сваки сектор унутар нивоа има повезану листу ствари које се чувају у том сектору.
 • На почетку, према усвојеној систематизацији, административни апарат чинило је 6 запослених: сектор продукције (директор и архивар филмског материјала), сектор општих послова ( секретар, технички секретар и помоћни службеник) и финансијска служба ( шеф финансија).Оваква структура је остала до 1972 године до прерастања установе Неопланта филм у предузеће за производњу филма.
 • Приватни сектор запошљава већину радне снаге у појединим земљама.
 • Главна служба за ревизију у свом саставу има четири сектора и два одјељења: Кабинет главног ревизора, Сектор за финансијску ревизију, Сектор за ревизију учинка, Сектор за информационе технологије, Одјељење за правну и административну подршку и Одјељење за планирање, развој и контролу квалитета.
 • Организациону структуру чине сектор планирања и заштите, сектор коришћења шума, сектор општих и правних послова, економско-финансијски сектор и чуварска служба као посебна надзорна служба.

 • Бејџорански сектор је сектор у Алфа Квадранту који садржи звездани систем Бејџор, федерацијску станицу "Дубоки свемир 9" и Антарес Бродоградилиште.
 • Трошковна станица може бити на пример сектор за развој, сектор продаје, сектор за сервисне услуге...
 • је била следећа: примарни сектор 22%, секундарни сектор 46,6% и терцијарни сектор 31,4%.
 • Након тога југословенске Здружене снаге безбедности ушле су у последњи сектор Копнене зоне безбедности, а терористи су разоружани, чиме су се сукоби завршили.
 • Област такође има развијен пољопривредни сектор, који рангира Русију на 33.

 • Данас у привреди Новог Београда доминирају финансијски сектор, услужни сектор, комерцијално заступнички, трговачки, спортско-рекреативни и грађевински сектор.
 • Од педесетих година у економији Малаге постоји дуализам — напредни и модеран сектор туризма, и традиционални реакционарни сектор пољопривреде и сеоски свет.
 • примењен је жироскопски стабилизатор и повећан сектор на 25 степени десно и лево од уздужнице брода.
 • Задњих година се динамички развија информатички сектор.
 • Услужни сектор обухвата 66% БДП, индустријски сектор 28%, а пољопривреда 5,9%.

 • Унутар државе Пенанг, пољопривредни сектор пропада.
 • Њихов тим чине мултидисциплинарни професионалци у комуникацији, а дигитални сектор је лидер у региону.
 • Развијене земље имају постиндустријску економију, што значи да сектор услуга (терцијарни сектор) пружа веће приходе од индустријског сектора.
 • Болница је павиљонског типа, и има секторску унутрашњу организацију.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!