Advertisement
 Translation for 'сећати' from Serbian to English
сећати се [несв.]to remember
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'сећати' from Serbian to English

сећати се [несв.]
to remember
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Иако је Ахил неће потражити, јер се неће сећати њеног имена, судбина ће их поново спојити.
  • Белош се могао сећати првог рата са Византијом кога је водио његов отац Урош, а кога помињу и Кинам и Никита Хонијат.
  • Особа пробуђена из REM фазе сна ће се највероватније сећати свог сна.
  • Пре мисије у којој је убијен Шепард, Прајс је одржао краћи говор у коме је рекао да није проклетство не знати како ће и када умрети, већ да је то благослов као то да ће се „ова земља” (Авганистан) сећати онога шта су он и Соуп учинили у тој мисији.
  • Његове колеге опростиле су се на одру речима да ће га се заувек сећати као „највећег међу нама“.

  • Данијел одмах позива Мартин, која припрема крст за истеривање демона; Кристи се неће сећати да је била запоседнута.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!