Advertisement
 Translation for 'скептицизам' from Serbian to English
скептицизам {м}scepticism [Br.]
скептицизам {м}skepticism [Am.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'скептицизам' from Serbian to English

скептицизам {м}
scepticism [Br.]

skepticism [Am.]
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Научни скептицизам се често назива и рационаланим скептицизмом или скептичном истрагом.
 • Шулц учинио вероватним да Кант није оповргнуо Хјумов скептицизам, на онима који су одани Кантовом пројекту било је да докажу ову важну ствар.
 •  Севиџ је рекао да га је у скептицизам увео Мајкл Шермер када му је показао часопис "Скептик".
 • Предавање покрива широк спектар тема које су везане за науку, психологије, социјална питања, религије / атеизам, скептицизам...
 • Шермер такође учествује у расправама о темама које се односе на псеудонауку и религије у којима наглашава научни скептицизам.

 • Агностицизам у оба случаја укључује скептицизам према религиозним веровањима.
 • Неки критичари сматрају постмодерни скептицизам врло сличном релативизму и нихилизму.
 • У развоју његове филозофске мисли књижевни историчари разликују три фазе – стоицизам, скептицизам и фаза животне мудрости.
 • Многи гости приказани у епизодама серије јавно су изразили скептицизам према претпоставци серије или хипотези о древним астронаутима.
 • Хјумов скептицизам је експлицитно полазишна тачка за филозофију Имануела Канта, који је признао да га је Хјум пробудио из његовог „догматског дремежа”.

 • Лугер је изразио одређени скептицизам у вези са немачким национализмом, али као и са својим антисемитизмом, брзо је користио осећања за своје политичке сврхе.
 • У Сједињеним Америчким Државама подршка, или опозиција или скептицизам према ГМО храни није подељен традиционалним страначким (либералним/конзервативним) линијама, али је већа вероватноћа да ће млади имати негативна мишљења о генетски модификованој храни него старији.
 • Касније је поглед на своју кризу забележио у својој приповеци "Промена светлости", чији протагониста Хорхе Ариал представља аутора и његове бриге, религизоне сумње и филозофски скептицизам.
 • Доба просветитељства и научна револуција донели су скептицизам у вези са историјском тачношћу ових текстова.
 • године, која показује да скептицизам према глобалном загревању расте у САД-у, Канади и Великој Британији.

 • Епистемолози комбинују контекстуализам са различитим теоријама знања ради решавања важних епистемолошких питања, као што су скептицизам, Гетијеов проблем, и парадокс лутрије.
 • Његов рад карактерише претерани скептицизам о изворима и модернизација друштвено-економских односа.
 • Неки протестантски мислиоци, као што је Томас Хобс, заступали су материјалистичку филозофију и скептицизам према натприродним појавама, док је јеврејско-холандски филозоф Барух Спиноза одбацио божанско провиђење у корист панентеистичког натурализма.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!