Advertisement
 Translation for 'соната' from Serbian to English
муз.
соната {ж}
sonata
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'соната' from Serbian to English

соната {ж}
sonataмуз.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Специјалне награде додијељене су Јелени Петровић из представе "Јесења соната" Град театра Будва и Атељea "212" и Јелени Гавриловић из представе "Moje дете" Београдског драмског позоришта.
 • Камерна соната је била свита састављена од спорог и брзог става, прошарана са плесним нумерама.
 • Ову музичку ознаку често је користио један од највећих композитора свих времена, Лудвиг ван Бетовен у својим симфонијама, клавирским концертима и сонатама ("Соната квази Фантазија", V симфонија, 4. ...
 • Као и његов отац, Александро Скарлати, компоновао је различите музичке форме од којих су најпознатије 555 соната за клавир.
 • његова соната Четири доба почиње у Д-дуру, а завршава се у Гис-дуру.

 • До сада, за њега је компоновано и њему је посвећено пет виолских концерата, више соната и других мањих форми за виолу и клавир, као и за соло виолу.
 • „Кројцерова соната“ је југословенски ТВ филм из 1969.
 • Црквена соната обично се састоји од четири ставка у низу: споро-брзо-споро-брзо.
 • ... март 1764) је био италијански виолиниста и композитор соната и концерата.
 • Написао је око 60 кончерта, преко 80 соната за разне инструменталне композиције и преко 40 соло кантата.

 • Почео је 1980-их да ради на серији снимака избора Хајднових соната и комплетних клавирских соната Моцарта, Бетовена и Шуберта, двадесет седам CD-а на десетак његових историјских инструмената.
 • ... "Deutsche Grammophon)" "снимке" свих десет Бетовенових виолинских соната са Вилхелмом Кемпфом у Бечу.
 • Корели је компоновао 48 трио соната, 12 виолинских и континуо соната, и 12 кончерто гроса.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!