Advertisement
 Translation for 'спремност' from Serbian to English
unverified спремност {ж}readiness
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'спремност' from Serbian to English

спремност {ж}
unverified readiness
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Мојсијево ауторство су били прихватили Јевреји и хришћани, без много дискусије све до XVII века када је порастао број световних училишта и припадајућа спремност да се преиспита Библија у потпуности.
 • Принцип оптимизма у васпитном раду подразумева, с једне стране веру у моћ васпитања, а са друге стране - у човека, његове могућности и његову спремност да се васпита.
 • Француска и Енглеска изразиле су спремност да помогну устанике.
 • Такмичрска спремност настаје као резултат добро усклађеног тренинга, кондиције и спортског искуства.
 • Добротворност представља и неку врсту синоним за хуманост, а под хуманошћу у овом смислу подразумевамо љубав према пацијенту, и спремност да му се пружи помоћ када је у невољи, као и да се пожртвовано штите његови интереси.

 • Критичност означава спремност да се коригуију сопствени ставови, уколико за то постоје убедљиви аргументи.
 • ... - неће проћи) је парола која је често коришћена у Шпанском грађанском рату, а означава спремност да се неки положај по сваку цену брани од непријатеља.
 • Полне разлике и физичка спремност, према спроведеним истраживањима, нису непосредно повезане са радикулопатијом.
 • Полне разлике и физичка спремност према спроведеним истраживањима нису непосредно повезане са ишијасном радикулопатијом.
 • Кључни елементи кајзена су квалитет, труд, учешће свих запослених, спремност на промене, и комуникација.

 • Сугестибилност је релативно трајна подложност сугестији, манифестована као спремност да се некритички прихвати туђе мишљење и да се властито понашање промени у складу са наметнутим мишљењем.
 • Ова појава је позната као спремност.
 • Војна психологија је специјализација у оквиру психологије која примењује психолошку науку да унапреди спремност војних припадника, организација и операција.
 • Такође, тиме је створена могућност и за рано сазревање младих, као и за контролисано задовољавање њихових еротских потреба и спремност за улазак у свет одраслих.
 • Предуслов за уградњу је мотивација детета, психолошка подршка родитеља и њихова спремност на дугорочну рехабилитацију.

 • Српске снаге су и поред неповољне конфигурације терена показале висок степен професионализма, и успешно демонстрирале спремност за обављање и најтежих задатака.
 • Гимнастички скокови и акробатске вештине које се изводе у великим амплитудама на известан начин показују грациозност и спремност вежбача.
 • Отварањем Ферхат-пашине библиотеке представници бошњака изразили велику захвалност за спремност да се помогне на једном оваквом пројекту.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!