Advertisement
 Translation for 'стога' from Serbian to English
стога {adv}hence
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'стога' from Serbian to English

стога {adv}
hence
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • те је већина економиста стога наклоњена уравнотеженом буџету.
 • Њена неурачунљивост је значила да јој не може бити суђено, али краљ је био одлучан да је казни због њеног учествовања у неверству његове супруге, те је стога издао закон којим је дозвољено суђење и погубљење ментално оболелих особа.
 • Ако катализатор мења равнотежу, онда се он мора конзумирати са током реакције, и стога је исто тако реактант.
 • Стога је Месецу потребно мање времена да се врати у еклиптичку лонгитуду нула него у исту тачку међу фиксираним звездама, м стога је тропски месец краћи од сидеричког: 27,321 582 дана (27d7h43m4,7s).
 • Собек је господар вода и бог који наводњава поља, стога је сматран симболом плодности.

 • Фитинска киселина има велики капацитет везивања и стога може да формира комплексе са протеинима и вишевалентним катјонима.
 • Фитинска киселина има велики капацитет везивања и стога може да формира комплексе са протеинима и вишевалентним катјонима.
 • Ксенон који се испусти у атмосферу враћа се свом првобитном извору, па стога нема никаквог утицаја на загађење ваздуха.
 • Особе које имају снажну потребу за успехом жуде за признањима, и стога теже да избегавају и високоризичне и нискоризичне ситуације.
 • Електроне у мањим атомима језгро јаче привлачи, и стога је енергија јонизације већа.

 • Мембране (листића) плућног залиска дефинисане су њиховим односом према аортном залиску и стога се називају предњим или несепталним, десним и левим листићем.
 • Конкретно, шарке и клизачи намећу по пет ограничења и стога уклањају пет степени слободе.
 • Моторна компонента оба система преноси команде из централног нервног система до мишића и унутрашњих органа, па се стога назива и еферентна компонента а – од, "ferre" – носити.
 • Стога једначина Август-Рош-Магнус имплицира да се притисак засићене водене паре приближно експоненцијално мења са температуром у типичним атмосферским условима, те се стога капацитет задржавања воде у атмосфери повећава за око 7% за сваки пораст температуре од 1°C .
 • Социјална помоћ је стога суштински важна за особе које су трајно неспособне за рад или као припомоћ за породице и стога су од малог значаја у квантитативном смислу.

 • Пошто сокови не садрже влакна из воћа, многе даље користи целог воћа су стога негиране.
 • стога је површина уписаног круга [...] површине квадрата.
 • Један приступ — сократски метод — је да се покаже да дата хипотеза (са дригим доказима) доводи до контрадикције; стога, приморавајући повлачење хипотезе као кандидата за истину (види -{"reductio ad absurdum"}-).
 • Све његове граничне тачке (којих нема) су унутар празног скупа, и стога је он затворен; док за сваку његову тачку (којих нема), постоји отворена околина у празном скупу, и скуп је стога отворен.
 • Како је сваки терм у производу коначан, број термова мора бити бесконачан; стога простих бројева мора постојати бесконачно много.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!