Advertisement
 Translation for 'стопа' from Serbian to English
стопа {ж}foot
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'стопа' from Serbian to English

стопа {ж}
foot
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Ова стопа значајно се не разликује од оне код опште популације.
 • Уопштено говорећи , пропусна моћ је стопа производње или стопа по којој нешто може бити обрађено.
 • Укупна стопа преживљавања од пет година уочена је код 20-25% у свим фазама болести.
 • Укупна стопа преживљавања болесника је 60%.
 • Године 1961, Шихан је исправио своју процену да је пирамида висока 500 стопа, уместо 1.000 стопа, како је раније тврдио.

 • Најповољнија стопа је стопа коју највећи број банака наплаћује за зајмове својим најбољим муштеријама.
 • Године 2009. стопа наталитета била је 11,7 на 1000 становника, а стопа фертилитета 1032 деце на 1000 жена.
 • Стопа писмености у Перуу је око 87%. Међу омладином (15-24 година), стопа је 96,8%.
 • За ово је много бољи показатељ стопа укупног фертилитета.
 • Градски музеј у Сент Луису има на изложби велику колекцију Саливанских украса, укључујући венац са срушене чикашке берзе, дуг 29 стопа на једној страни, 13 стопа на другој и висок девет стопа.

 • Стопа инфлације је стопа промене општег нивоа цена и мери се на следећи начин: "инфлациона стопа = (ниво цена (година-t) – ниво цена (година t-1)) / ниво цена (година t-1)".
 • Промељива каматна стопа се за многе уговоре о свопу каматних стопа одређује према Либору или Еурибору.
 • Његови најважнији делови и множине су: кубна стопа, кубни инч, ејкр-стопа (...) = 1 ејкр x 1 стопа.
 • Опорезивање у Србији састоји се од следећег: стандардна стопа пореза на добит у Србији је 15%, иако би се могли применити неки одбици.
 • 256 стопа филма, а завршени филм је био дугачак 8.093 стопа.

 • 200 фонтана чије млазице могу да избацују воду у висину до 200 стопа (61 м).
 • Уопштено, бројило је трохајски октаметар - осам трохаичних стопа по линији, при чему свака стопа има један напет слог, а следи један ненапети слог.
 • 170 квадратних стопа или око 4 хектара и има површину од приближно 16-1 / 2 хектара.
 • Реална каматна стопа је представља прилагођавање номиналне каматне стопе за инфлацију.
 • У Кини је укупна стопа гојазности испод 5%; међутим, у неким градовима стопа гојазности прелази 20%.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!