Advertisement
 Translation for 'стратегија' from Serbian to English
стратегија {ж}strategy
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'стратегија' from Serbian to English

стратегија {ж}
strategy
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Стандардна стратегија евалуације логичких програма је одозго надоле и дубине првог: од гола, један број одредаба су идентификоване као могуће за доказивање циља, а рекурзија над литералима њихових тела се врши.
 • У теорији симултаних игара, стратегија Минимакс је мешовита стратегија која је део решења до нултог збира игре.
 • Пошто у фосилном запису недостају докази за камуфлажу, проучавање еволуције камуфлажних стратегија је веома тешко.
 • Биљоједи користе бројне врсте стратегија храњења.
 • Неформално, скуп стратегија је Нешов еквилибријум ако ниједан играч не може да прође боље ако унилатерално промени своју стратегију.

 • У нешто ширем значењу, психогеографија означава читав низ стратегија за истраживање градова.
 • Чиста стратегија пружа комплетну дефиницију начина на који играч игра партију.
 • Национална стратегија за младе за период 2015−2025.
 • У практичном погледу, стратегија државе је општа идеја о реалном и/ или виртуелном усмеравању политичке, економске и војне моћи државе ради заштите и достизања највиших националних (државних) интереса кроз реализовање посебних и појединачних стратегија.
 • комплекснија него линеарна стратегија дељења (...) Р-стабала, али мање комплексна него квадратна стратегија дељења (...) за страну величине од [...] објеката и има мало утицаја на укупну сложеност.

 • Ова стратегија захтева да основни класификатори дају стварну вредност оцена поузданости за своју одлуку, а не само ознаку разреда; саме дискретне ознаке класе могу довести до нејасноћа, где се за један узорак предвиђа више класа.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!