Advertisement
 Translation for 'тромбоцит' from Serbian to English
биол.мед.
тромбоцит {м}
thrombocyte
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'тромбоцит' from Serbian to English

тромбоцит {м}
thrombocyteбиол.мед.
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Сваки тромбоцит садржи 10-15 циркуларно оријентисаних микротубула који му одржавају дискоидни облик.
  • У близини једра налазе се органеле које учествују у процесима синтезе, митохондрије и центриоле, а на периферији цитоплазме образују се тромбоцитни демаркациони канали подељени на тромбоцитна поља.
  • Када су тромбоцити активирани, долази до наглих и рапидних промена његовог цитоскелета.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!