Advertisement
 Translation for 'тротоар' from Serbian to English
тротоар {м}sidewalk [Am.]
тротоар {м}pavement [Br.]
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'тротоар' from Serbian to English

тротоар {м}
sidewalk [Am.]

pavement [Br.]
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • године црква је генерално оправљена, препокривена, омалтерисана, окречена, а око ње је постављен тротоар.
 • Заштићене тисе су уз ограду која раздваја порту од улице, тако да обе крошње добрим делом наткривају тротоар и досежу до улице.
 • Агирофобија није урођена форма, и стиче се током живота након, најчешће негативног, искуства у области где постоји тротоар.
 • Као дрво средње висине са грубом кором и атракивним листовима, погодна је за градове у ужим улицама за дрвореде и за различите категорије зелених простора, мада површински корен може да издиже тротоар или стазе па треба да се сади на више од 3 m од њих.
 • Постоји широка распрострањеност термина пешак: пешачка стаза — тротоар, пешачка зона (у граду), пешачка улица, пешачки мост, ђак пешак...

 • Он је организовао изградњу торња и обнову цркве, утицао је да се испред сваке куће направи тротоар од цигала за пешаке, а издејствовао је и да се формира сеоска библиотека.
 • А када више није било наде у спас, бацио се кроз прозор свог тавана на тротоар улице и умро.
 • Коловоз моста на стационарним распонима је асфалт, коловоз и тротоар на потезном распону је епоксидни бетон.
 • Иако широк, тротоар на овој страни је заузет баштама ових ресторана, па је кретање пешака отежано.
 • Приликом обнове откривени су остаци првобитног подног застора: калдрма у ширини пролаза и тротоар од опеке.

 • године извршена је реконструкција кровног покривача, постављена нова фасада, олуци и тротоар око зграде.
 • Први тротоари појавили су се у САД око 1860.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!