Advertisement
 Translation for 'узети у обзир' from Serbian to English
узети у обзирto take into consideration
узети у обзир [св.]to consider [take into account]
Partial Matches
unverified узевши у обзир {prep}considering
unverified узимајући у обзир {prep}considering
Не долази у обзир!Out of the question!
узети [св.]to take
жел.
узети воз [св.]
to take the train
у {prep}to
unverified у {prep}at
у {prep}into
unverified у {prep}in the
у {prep}in
у целости {adv}completely
у противном {adv}else
гео.
у Србији {adv}
in Serbia
unverified у акцији {adv}in action
у реду {adv}all right
у страху {adv}afraid
у иностранству {adv}abroad
unverified
право
у притвору {adv}
in custody
unverified у главу {adv}in the head
у случају {conj}in case
22 translations
To translate another word just start typing!

Usage Examples Serbian
 • За објашњење Комптоновог расејања неопходно је узети у обзир честичну природу светлости.
 • Такође треба узети у обзир да су трошкови израде опадали током рата као резултат сталних напора Немачке индустрије да оптимизује производни процесс.
 • Треба узети у обзир чињеницу да савезницима није било у интересу да Југославији припадне један тако економски и психолошки важан град као Трст.
 • су с интернет стране ДЗС РХ (треба узети у обзир да су, могуће, промијењена подручја неких насеља).
 • Ово треба узети у обзир при израчунавању запремине олеинске киселине која се налази у једној капи (алкохол се раствара у води и не учествује у формирању слоја).

 • Они такође могу узети у обзир индивидуални ембушур, усну шупљину, угао обое и ваздушну подршку.
 • Треба узети у обзир да се нису све ове дивизије сукобиле код Прохоровке, а приде оба корпуса су већ претрпела губитке у претходним борбама.
 • Ваља узети у обзир мишљење познатог француског археолога Р.
 • Истраживање у овој области мора узети у обзир стање животиње пре храњења и након варења као и хемијски састав хране и измета.
 • За ширу интерпретацију неопходно је узети у обзир целокупну територију на којој је група функционисала.

 • На основу овога можемо узети у обзир величину аналогну индексу преламања и остале величине аналогне онима у оптици.
 • Да би се видела аналогија, средње вибрационо померање сваког бита мембране бубња од тачке равнотеже током многих циклуса (мера просечне брзине и импулса мембране бубња у тој тачки) мора се узети у обзир у односу на удаљеност те тачке од центра главе бубња.
 • У психологији и другим емпиријским наукама, услови који конституишу неку ситуацију или одређују појаву и које ваља узети у обзир при истраживању.
 • Личну једначину потребно је узети у обзир и приликом разматрања и корекције школског оцењивања, с обзиром да се наставници међу собом разликују по својим критеријумима.
 • Међутим за већу тачност је неопходно узети у обзир губитке, апсорпцију медија кроз који се преносе таласи, као и губитке због њихове дисперзије.

 • Овде обично треба узети у обзир и ефекат испаравања и разношења воде, те је потребно начинити и додатни извор воде који ће надокнадити ове губитке.
 • Док "избегавање графа" у Флеријевом алгоритму има линеарну зависност од броја грана, односно "О"(|"Е"|), такође треба узети у обзир сложеност откривања мостова.
 • Однос између улазне и излазне брзине ветра се мора узети у обзир при прорачунима.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!