Advertisement
 Translation for 'узлет' from Serbian to English
узлет {м}take-off
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'узлет' from Serbian to English

узлет {м}
take-off
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Природни услови су одредили облик, величину, место и материјал од кога ће градови бити саграђени али природа је поклањајући рудна лежишта омогућила економски узлет и просперитет неких градова.
 • Црква свој поновни узлет доживљава 1980-их, али Левеј више није био активни члан.
 • Привредни узлет пратио је и убрзан пораст броја становника, па је тако 1913.
 • У филмовима са Роџером Муром као агентом 007 Бондова „генијалност” је благо пародирана, али већ у "Операцији Свемир" достиже нови узлет.
 • У особинама за нови авион наведена је и потребна дужина писте за узлет која не би смела прећи 2.600 -{m}- при максималној узлетној тежини.

 • У прво време индустрија града се концентрисала на дуван и текстил, али је највећи узлет доживела појавом гиганта електро-индустрије, компаније Филипс.
 • Многе од европских држава, поготово оне у почетку неоптерећене потребом обнове оружаних снага, та су средства успешно искористиле за незапамћени економски узлет, па ће се тако с временом ратни губитници попут Немачке и Јапана успешно супротставити САД на економском пољу.
 • Поновни узлет кинеска привреда доживљава почетком деведесетих.
 • Нови узлет град доживљава од 50-их година са развојем индустрије на ширем градском подручју и тако град постаје један од најразвијенијих градова Италије.
 • Нови узлет град доживљава од 50-их година са развојем индустрије на ширем градском подручју и тако град постаје један од најразвијенијих градова Италије.

 • Нови узлет град доживљава 70-их година са развојем туризма и децентрализацијом власти на ниже нивое.
 • Духовна поезија доживљава узлет са Јаном Лајкеном ( Jan Luyken) и његовом ( Zedelyke en stichtelijke zangen).
 • Стег (застава) града Крагујевца је квадратан, беле боје, са представом хералдичког крагуја спремног на узлет који стоји на одсеченој плодној грани храста - култног дрвета Словена, а посебно Срба, мотиву посебно дубоке духовне симболике.
 • Овај узлет православља повезан је са успоном српске немањићке државе.
 • Економски узлет Тимна је остварила тек кад је постала међустаница за трговину тамјаном и смирном.

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!