Advertisement
 Translation for 'укључити' from Serbian to English
укључитиto turn on
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'укључити' from Serbian to English

укључити
to turn on
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Неконвенционална медицина не може укључити у себи све методе ван научне медицине тако да је сврставање свих терапеутско-исцелитељских метода и терапијске системе, под горенаведеним појмовима, неадекватна.
 • Индијска војска ће у свој састав укључити додатан број пукова који су већ предвиђени њеним планом за период (2012–2017) оном динамиком којом буде замењивала старије системе БМ-21 Град.
 • Типично, програмери компилатора могу задржати питања горњих перформанси, и укључити хеуристике у своје копилаторе да одлуче која функција треба редно да се прошири како би се побољшали перформансе, пре него повећање грешака, у већини случајева.
 • "GNU GCC "компилатор има функцију "inlining", која је подразумевано укључена у "-О3," а може се укључити ручно преко доношења прекидача "(-finline-functions)" у компајлирања.
 • Додатно, асоцијативни низови могу укључити друге операције попут одређивање броја везивања или конструисање итератора којим би се, кроз петљу, прошло кроз сва везивања.

 • Додатни проблем и недоумице изазива и то, што је за потпуну примену теорије струна неопходно укључити и утицај неких, за сада још неуочених димензија универзума, уз већ постојеће и познате четири (три просторне, и једну временску).
 • Важно је укључити глукозу (шећер) да би се искористио механизам котранспорта натријума и глукозе.
 • Веб-страница може укључити елементе из других сајтова са одговарајућим -{HTML}- кодовима.
 • Ради потенцирања анестезије, (смиривање па и успављивање болесника током оперативног захвата) у ову врсту анестезије може се укључити и анестзиолог који ће применити и друге медикаменте поред анестетика.
 • Ова мера може укључити одговарајућу или делимичну накнаду, а може бити и без икакве накнаде.

 • Пошто је ВПВ дефинисан његовим ЕКГ налазима кратког ПР интервала, проширеног КРС комплекса са нејасним делта таласом, диференцијална дијагноза може укључити било које стање које може изазвати сличне ЕКГ налазе.
 • Неки извори такође могу укључити округе Хејстингс, принца Едвард и повремено Нортамберленд у дефиницији источног Онтарија, али други их класификују као централни Онтарио.
 • Ови резултати сугеришу да би антиинфламаторни ефекти који су резултат физичке вежбе потенцијално могли укључити интеракцију између ендоканабиноида и кратколанчаних масних киселина.
 • Један број студената Медицинског факултета у Београду ће се укључити у рад административног дела „Ковид болница”.
 • Поред редовне наставе, ученици се могу укључити у бројне секције и остале слободне активности.

 • Без ове функције, дигитални сатови ће се ресетовати када се поново укључе, али се аларм неће укључити.
 • Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе..
 • Контекст [...] укључује празнину [...] где се члан може укључити.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!