Advertisement
 Translation for 'фонема' from Serbian to English
линг.фон.
фонема {ж}
phoneme
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'фонема' from Serbian to English

фонема {ж}
phonemeлинг.фон.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • јавља се само као почетна фонема конструкције одређени члан и у неким сличним случајевима.
 • Једно слово - облик је представљало 5 фонема ("b t th n" а поенкад и "y"), једно је представљало 3 фонеме ("j ħ kh"), и 5 је представљало по 2 фонеме.
 • Палаучки језик има 16 фонема, 6 самогласника и 10 сугласника.
 • Неки примери језика где се појављује ова фонема.
 • Језик синди има 46 сугласничких фонема и 16 самогласника.

 • Присутна је и фонема /ѕ/ (чита се "дз"), нпр. "ѕид", "ѕвезда", "ѕвоно", "ѕиља" итд.
 • Комбиновањем фонема добијају се јединице које имају значење и које су вишег реда у језичком систему – речи и морфеме.
 • Не постоји сагласност међу лингвистима по питању броја фонема у односу на дифтонге међу самогласницима корејског алфабета.
 • Као што се рима грана у језгро и одступ, језгро и одступ могу да се и даље гранају у више фонема.
 • Број фонема је мали, а слогови су најчешће типа сугласник+самогласник.

 • Штокавско наречје се класификује према два правила: ради ли се о "новоштокавском" или "староштокавском" (каткад названом староштокавском) дијалекту, те о рефлексу прасловенског фонема јат, што се често у латиници бележи као ě.
 • Међутим, у кечуанском се фонема "p'otoj" не односи на громогласну буку, док се то односи на Аимару.
 • Упркос малим разликама између појединих лингвиста у представљању одређених фонема, већина се придржава система који Ханкок назива "Pan-Vlax".
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!