Advertisement
 Translation for 'формула' from Serbian to English
зоол.
дентална формула {ж}
dental formula
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'формула' from Serbian to English

дентална формула {ж}
dental formulaзоол.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • У оба случаја, формула површине је тачна у апсолутној вредности.
 • Родригезова формула ротације је ефикасан алгоритам за ротацију Еуклидовог вектора, задату са осом ротације и углом.
 • (као и са модулом r мање од један, онда ће термини низа пасти на нулу како n расте и ред конвергира) формула још увек ради за r= -1.
 • У рачунарству, формула обично описује израчунавање, као што је сабирање, које треба извршити на једној или више променљивих.
 • Хемијска или молекулска формула одређује тачније редослед атома који граде молекул, па је формула етанола CH3CH2OH а диметилетра CH3OCH3.

 • Његова емпиријска формула је -{C10H16N5O13P3}-, а рационална формула -{C10H8N4O2NH2(OH)2(PO3H)3H}-, са молекулском масом од 507.184 u.
 • Формулативност (формула, лат. ...
 • Претходно наведена формула важи само у вакууму, док за друге средине потребно десну страну исте помножити са релативном пермеабилношћу дате средине.
 • Према овој, широко познатој релацији енергија и маса су еквивалентне. формула има велику примену у објашњавању неких нуклеарних реакција.
 • С друге стране, да је геометрија развијена пре аритметике, ова формула би се могла користити за дефинисање множења реалних бројева.

 • У логици, израз одлучиво се односи на постојање ефективног метода за одређивање припадности скупу формула.
 • Дентална формула или зубна формула одређује број и распоред различитих врста зуба у усној дупљи људи и животиња.
 • Две основне методе нумеричке интеграције су проширена трапезна формула и проширена Симпсонова формула.
 • Постоје стотине кинеских класичних биљних формула.
 • Овде се конзистентност односи на синтаксни појам: кажемо да је скуп формула Γ конзистентан (непротивуречан), ако се из њега у датом рачуну не може извести контрадикција, односно не постоји формула φ таква да је [...] и [...].

  Advertisement
  © dict.cc Serbian-English dictionary 2024
  Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
  Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!