Advertisement
 Translation for 'цена' from Serbian to English
цена {ж}price
unverified цена {ж} картеticket price
2 translations
To translate another word just start typing!

Translation for 'цена' from Serbian to English

Advertisement
цена {ж}
price

цена {ж} карте
unverified ticket price
Usage Examples Serbian
 • Цена DRAM-а наставља да пада, а цена флеш меморије пада још брже.
 • Цена обвезнице је цена по којој се купују права која произлазе из обвезнице.
 • Цена нафте је регулисана, а Конгрес често ратификује привремену регулацију цена основних сировина.
 • Подразумева да се евидентирање трошења залиха врши оним редоследом како су залихе набављене, односно да се примењује правило: "прва улазна цена - прва излазна цена".
 • Цена регистрације домена је 50 америчких долара (почетна цена) и још 50 долара сваке године ради годишњег обнављања домена.

 • Ни цена појединачног кертриџа није била мала.
 • Уколико би постојала перфектна стабилност цена у привреди онда би на дефицитним секторима цене порасле сразмерно снижењу цена на суфицитарним секторима, али би општи ниво цена остао непромењен.
 • уведена је двојна цена злата, за званичне трансакције остала је стара цена злата, а за приватне трансакције цена се слободно формирала на тржишту.
 • Како су главни трошкови у добијању електричне енергије из енергије ветра заправо трошкови изградње, а не цена горива, просечна цена производње такве енергије зависи од израде и поправки електране.
 • Његова цена је углавном одређена на светским тржиштима метала и сировина.

 • Инфлација представља пораст општег нивоа цена.
 • Понуђена цена акција Олимпуса на Токијској берзи 15.
 • Економска криза (2007—2008) изазвала је пораст цена житарица што је за последицуимало пораст цена хлеба у неким земљама, изазивајући економску дестабилизацију тржишта брашна и хлеба.
 • Цена електричне енергије произведене из домаћег угља прилагођава се према индексу потрошачких цена, индексу цена произвођача и курсу долара, а плаћа их државна електроенергетска компанија приватним електранама.
 • Рудару се плаћа цена у тренутку када топионица рафинерија врши продају, а не по цени на дан испоруке концентрата.

 • Карта за овај догађај коштала је 100 динара, што је тада била доста ниска цена.
 • уговорена цена > цена акције + цена опције.
 • Због недоследне употребе, није увек јасно из контекста на шта се односи проценат.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!