Advertisement
 Translation for 'чвор' from Serbian to English
чвор {м}knot
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'чвор' from Serbian to English

чвор {м}
knot
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Сину-атријални део образује истоимени преткоморни чвор, синусни чвор, односно Кејт - Флаков чвор (...), који се налази у лумену десне преткоморе, и лежи између горње шупље вене и десног увастог наставка (десне аурикуле).
 • "Улазни степен чвора (u)  "у ознаци "deg-(u) "представља број грана којима је чвор u завршни чвор.
 • Ово је важно у случају када листа садржи само један чвор односно тај чвор.
 • Ако сва деца неког чвора N, спојене од истог лука, су успех чворови, онда чвор N је такође успех чвор.
 • Алгоритам ради тако итеративно изабира чвор из отворене листе и означује га.

 • Сину-атријални део образује истоимени преткоморни чвор, синусни чвор, односно Кејт - Флаков чвор (...), који се налази у лумену десне преткоморе, и лежи између горње шупље вене и десног увастог наставка (десне аурикуле).
 • Чвор је структура која у себи садржи показивач на десног и левог потомка, као и кључ који чвор садржи.
 • STONITH метод, је скраћеница за "Shoot The Other Node In The Head", што значи да се сумњиви чвор онемогућава или искључује.
 • Такође, постоји терминологија „родитељ-дијете“, у којој се чвор А који садржи чвор Б назива родитељем чвора Б, док се чвор Б назива дјететом чвора А.
 • Ако се сваки чвор посматра као рачунар и ниједан чвор не зна ништа сем веза са којима је повезан, један сигурно може пронаћи дистрибуирано минимално разапињуће стабло.

 • Ако чвор има степен нула, онда се он зове изолован чвор.
 • Гордијев чвор или Гордијски чвор значи посебно замршен чвор.
 • У следећем псеудокоду, -{u := Extract_Min(Q)}- налази чвор "-{u}-" из скупа "-{Q}-" који има најмању вредност -{"d"[...]}-.
 • "Савијање" причвршћује два краја ужета један за други; "чвор петље" је сваки чвор који ствара петљу; а "спајање" означава сваки вишеланчани чвор, укључујући кривине и петље.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!