Advertisement
 Translation for 'шкртост' from Serbian to English
шкртост {ж}avarice
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'шкртост' from Serbian to English

шкртост {ж}
avarice
Advertisement
Usage Examples Serbian
  • Трећа теорија је шкртост, која каже да треба користити најмањи комплекс за запажања.
  • Карактеристика анала је шкртост, сувопарност, ређање догађаја хронолошким редом без систематичности...
  • Тема тих вицева је шкртост Брачана, као што је то нпр.
  • Људи који имају високе резултате на овој димензији су емпатични и алтруистични, док се низак резултат склоности односи на себично понашање (који се често манифестује као шкртост) и недостатак емпатије.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2024
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!