Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'оне' from Serbian to English
PRON   он | она | оно
они | оне | она
оне {pron}those
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'оне' from Serbian to English

оне {pron}
those
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • У својој основи, оне представљају партикуларни извор права, собзиром да су се односиле на појединачне случајеве.
 • У средишту овог тока је становиште да је основна карактеристика сваког друштва као политичке заједнице подела на оне који владају (елита) и оне којима се влада (маса).
 • Међутим, оне се могу подјелити на двије велике групе: оне које користе оружије и оне које не користе предмете у борби.
 • Приликом оксидације, оне производе водоник-пероксид.
 • Његов живот је инспирација за све оне у Јужној Африци и у целом свету, за све оне који живе потлачени или као грађани другог реда, за све оне који желе то да победе.
 • Грифиндор је примао само оне који би испољили или који цене храброст, Рејвенкло је примала само оне паметне, а Хафлпаф је примала оне који преостану.
 • Срчани узроци се могу поделити у оне високог и оне ниског ризика/потенцијала.
 • ... B) "Опште и појединачне" - Опште су оне које се односе на неодређен број случајева и оне се неисцрпљују једном применом, а појединачне вазе за тачно одређени случај.
 • Данас су оне чешће, па постоје и потпуно женски маријачи оркестри.
 • Ипак, оваква прецизна подела писаних традиција до данас је нашла бројне критичаре, како оне који је желе модификовати, тако и оне који је желе сасвим одбацити.
 • Смарагд се сматра традиционалним драгим каменом за оне рођене у мају, као и оне рођене у знаку бика и рака.
 • Нелегирани челици се деле на оне који су предвиђени за термичку обраду и оне који то нису.
 • Овај израз „неверници“ (кафирун) обухвата различите категорије проклетих, оне који су негирали божанску моћ, оне који су се ругали Курану, оне који се међу верницима нису борили на „Божјем путу“.
 • Повреде се могу поделити на оне које настају након скакања као и оне које се догађају без обзира на сигурносне мере.
 • Редукујуће бактерије у најширем смислу можемо поделити на оне које имају способност да примају електроне водоника из ацетата и оне које то не могу.
 • Као и код анамнезе, физички преглед може успешно да раздвоји пацијенте у две групе: оне који рано имају срчану инсуфицијенцију и оне који касније имају хипертензију.
 • Именице мушког рода које припадају овом типу деклинације су оне које нису хипокористици, и оне које се не завршавају се [...] , које пак подлежу деклинацији типа е-.
 • Изоставио је оне које су додељивали цареви (деспот, севастократор, кесар), а прихватио је оне из доба краљевства (протовестијар, логотет, ставилац) [...].
 • Оне су лоциране у дерму; услед њихове реактивности, оне се првенствено налазе у врховима прстију и уснама.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!