Advertisement
 ⇄Change DirectionTranslation for 'рационализам' from Serbian to English
фил.
рационализам {м}
rationalism
1 translation
To translate another word just start typing!

Translation for 'рационализам' from Serbian to English

рационализам {м}
rationalismфил.
Advertisement
Usage Examples Serbian
 • Филозофски смер класицизма је био рационализам, и као пример мишљења и схватања може бити цитат Ренеа Декарта: " Мислим, дакле постојим“.
 • Модерна академска социологија настала је као реакција на модерност, капитализам, урбанизам, рационализам, колонизације и империјализам.
 • Главни пороци су, по његовом мишљењу, рационализам и вера у добру природу човека.
 • Ђокићева дела карактеришу ужурбани симболизам, рационализам и експресионизам.
 • Појам је прихваћен најпре у англосаксонским земљама и у међувремену је коришћен за обележавање кубичке варијанте модерне и често за функционализам и рационализам.
 • Истовремено су коегзистирале две филозофске традиције: емпиризам (из Енглеске) по коме сазнање зависи од перцепције чулима, и рационализам (из Француске) по коме сазнање зависи од мисаоне моћи ума.
 • Посебно, тај рад примењује критички рационализам у одбрани поставке да нема систематских практичних судара између инструменталне разборитости, међуличне слободе, државе благостања и анархије приватног власништва.
 • Вилијам Џејмс је критиковао рационализам због тога што није у контакту са стварношћу.
 • У основи су рационализам слободне мисли и позитивна наука (под утицајем еволуционистичких теорија Херберта Спенсера, Елиса Реклуса и Ернста Хакела), који трансформишу васпитање у потпуно револуционарни чин.
 • Емпиризам је теорија сазнања која се супротставља другим теоријама, као што су рационализам, идеализам и историцизам.
 • Уколико се искуство искључиво схвати као рационална манифестација на нижем нивоу, тада се и емпиризам може схватити као „рационализам одоздо”.
 • У теологији, антиномија указује на несаображеност формалне дефиниције и тајне Истине која је у Богу, а употребљава се да би се избегао концептуални рационализам, односно исцрпљивање трансцендентног концепта вере у формално рационалним дефиницијама.
 • Просвећеност, просветитељство или рационализам ([...] - разум) је најзначајнија културно-књижевна епоха после ренесансе.
Advertisement
© dict.cc Serbian-English dictionary 2023
Contains translations by TU Chemnitz and Mr Honey's Business Dictionary (German-English only).
Links to this dictionary or to individual translations are very welcome!