Werbung
 Übersetzung für 'Карте' von Serbisch nach Deutsch
лит.Ф
Карте на столу [Агата Кристи]
Mit offenen Karten [Agatha Christie]
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Обичај у проблемима када се буквално извлаче објекти из шешира је претпоставити да су све вероватноће извлачења једнаке. Ово приморава да вероватноћа извлачења сваке стране буде 1⁄6, па је вероватноћа извлачења дате карте 1⁄3. Посебно, вероватноћа извлачења двоструко-беле карте је 1⁄3, и вероватноћа извлачења различите карте је 2⁄3.
 • За лов је потрбна ловна карта. Ловна карта може бити месечна и годишња. Захтев за добијање ловне карте подноси се кориснику ловишта, уз захтев за добијање ловне карте лице је дужно да приложи доказе о испуњености услова за добијање ловне карте, у складу са законом.
 • Поморске карте се деле према садржају и намени на: навигационе (поморске у ужем смислу), информативне и помоћне карте. У поморској пракси најважније су навигационе карте.
 • Основна метода израде карте је геолошко картирање. Геолошко картирање представља систематско испитивање геолошке грађе терена, и састоји се од теренског рада, лабораторијске обраде материјала и израде карте са графичким прилозима и тумачем. Картирање обухвата припремни период, теренска испитивања, обраду материјала и података, и приказ резултата у облику карте и тумача са графичким прилозима.
 • Коаутор је више десетина листова Основне геолошке карте СФРЈ. Организовао је израду геолошке карте Ирана. Руководио је израдом геолошке карте једног дела Либије. Четири године је руководио одељењем за геолошку карту у Заводу за геолошка и геофизичка истраживања у Београду.

 • Карте имају одређен број коришћења, а једном поништене важе све до изласка из метро станице, независно од времена и дужине путовања, као и броја преседања.
 • Сваки играч добије по три карте окренуте лицем према доле, затим још по три карте (свеукупно шест), и напослетку две карте у талону које ваља посебно одвојити од првих шест.
 • Сви играчи наизмјенично, по реду, мијешају и дијеле карте. Правилно је дијелити карте у смјеру супротном од кретања казаљки на сату. Након мијешања карата, претходни дјелитељ предиже карте или "туче" (удара руком по мацу).
 • Ако је регион карте довољно мали да занемари закривљеност Земље, као што је план града, онда се једна вредност може користити као размера без изазивања грешака у мерењу. На картама које покривају већа подручја или целу Земљу, размера карте може бити мање корисна или чак бескорисна у мерењу удаљености. Пројекција карте постаје критична у разумевању како размера варира на мапи.
 • Велика Аркана Тарота има 22 карте, а само име „Велика Аркана“ се примењује само када се карте употребљавају у езотеричне сврхе. Карте „Велике Аркане“ су обележене бројевима од 0 до 21 и то римским бројевима.

 • Таква функција се зове "карта". Постоје одговарајуће карте за доњи (црвена), леви (плава) и десни (зелена) део кружнице. Заједно ови делови покривају целу кружницу и четири карте формирају атлас дате кружнице.
 • Карте које осликавају површину Земље такође користе пројекцију, тј.
 • Мартијано да Тортона у свом тексту који је написан 1418. године тврди да су се карте за играње појавиле у Европи негде око 1377. године, а Тарот карте 40 година касније. Он напомиње да су те карте биле, у симболичком смислу повезане са Грчком митологијом, и да су се на картама налазили цртежи Грчких божанстава.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!