Werbung
 Übersetzung für 'агностицизам' von Serbisch nach Deutsch
религ.фил.
агностицизам {м}
Agnostizismus {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'агностицизам' von Serbisch nach Deutsch

агностицизам {м}
Agnostizismus {m}религ.фил.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Апатетички агностицизам сматра да није могуће утврдити постојање или непостојање једног или више божанстава, ма колико дебата да је вођено о овој теми, а чак и да је могуће утврдити (не)постојање, тог божанства није брига за судбином људи.
 • Као подврсте нетеизма се најчешће наводе атеизам - веровање да бога/богова нема и агностицизам - веровање да човјек не може спознати има ли или нема бога/богова.
 • Гледишта заступљена у расправи су атеизам (као неверовање у Бога и као порицање Божијег постојања), теизам (веровање да Бог постоји) и агностицизам (гледиште да је немогуће сазнати постоји ли Бог или не).
 • — „ништа”) филозофско је уверење да ништа у реалности не постоји (метафизички нихилизам) или да се ништа не може поуздано спознати (спознајнотеоријски нихилизам или агностицизам).
 • Док Баркли и Фихте граде субјективни идеализам који води ка солипсизму, а Хјумов агностицизам подсећа на материјализам, Декартов "поход" од "Мислим..."

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!