Werbung
 Übersetzung für 'азот' von Serbisch nach Deutsch
хем.
азот {м} <N>
Stickstoff {m} <N>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'азот' von Serbisch nach Deutsch

азот {м} <N>
Stickstoff {m} <N>хем.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Природна емисија азот-субоксида (N2О) највећим делом (70%) потиче од микробиолошких процеса денитрификације земљишта (највише у тропским областима) и седимента у океанима (највише у заливима).
 • Један од примера је мутуалистички однос између легуминоза и бактерија које живе у коренима домаћина и фиксирају азот из атмосфере.
 • Бактерије су гајене на медијуму који је садржао тешки азот (-{N15}-) и утврђено је да се он уградио у њихове ћелије и ДНК.
 • Преко азот оксид синтаза, зависних механизама долази до промене васкуларних функција.
 • Међутим, постоје и истраживања која сматрају да теорија о дејству азот оксида не може у потпуности објаснити етиологију Принцметалове ангине.

 • Нитрити се добијају убацивањем смеше азот(II) оксида и азот(IV) оксида у растворе хидроксида или карбоната алкалних метала, нпр.
 • Хетероатом хетероцикличних молекула је генерално кисеоник, сумпор, или азот.
 • Азот оксид не треба мешати са азот-субоксидом (N2O), општим анестетиком или са азот-диоксидом (NO2) који представља још један облик загађивача ваздуха.
 • (азот-моноксид + кисеоник + вода → азотна киселина).
 • Са раствором амонијака јод гради азот јодид (-{NI}-3).

 • Само биљке на чијим корену се налазе нитрифицирајуће бактерије (пасуљ, грашак, детелина) могу користити елементаран азот из ваздуха.
 • У атмосфери се азот се налази у великој количини (око 70%), али је у елементарном, инертном облику који је за већину биљака и животиња неприступачан.
 • У атмосферској хемији NOx је скраћеница за азот-моноксид и азот-диоксид они су главни загађивачи ваздуха.
 • Азот обично доспева у речни слив као органски азот или амонијак (NH3), па остаје везан за земљу све док се оксидацијом не претвори у нитрат.
 • Нитрирање представља термо-хемијски процес обогаћивања површине челика азотом.

 • Он је запазио да при бомбардовању гасовитог азота алфа честицама, светлосни детектори показују присуство водониковог језгра.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!