Werbung
 Übersetzung für 'ауторитарна' von Serbisch nach Deutsch
ауторитарна држава {ж}Obrigkeitsstaat {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'ауторитарна' von Serbisch nach Deutsch

ауторитарна држава {ж}
Obrigkeitsstaat {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • је била ауторитарна владавина уведена у Аустрији Мајским уставом из 1934, која је престала да важи припајањем новоосноване Савезне државе Аустрије нацистичкој Немачкој 1938.
 • ... , од "-{большевик}-" — бољшевик) је револуционарна и ауторитарна марксистичко-лењинистичка политичка мисао и покрет у вези са стварањем високо централизоване, кохезивне и дисциплиноване партије, усмерене ка успостављању једнопартијске власти у име радничке класе.
 • Фројд је веровао да је ауторитарна религија дисфункционална и да отуђује човека од самог себе.
 • Тренутно је ауторитарна владајућа партија у Камбоџи.
 • Културолошка асимилација или друштвена асимилација (термин "асимилација" често употребљава и у значењу "акултурација") односи се на процесе који су усмерени ка утапању мањинских и других маргинализованих група у преовлађујући културни модел. Асимилација подразумева губљење великог степена аутономије док акултурација већи нагласак даје на прихватање културних вредности и модела понашања већинске групе. Ауторитарна друштва и један и други процес често спроводе насилно условљавајући опстанак мањинских група степеном њихове асимилације односно акултурације. Отпор асимилацији и акултурацији мањинске групе најчешће пружају организовањем карактеристичних национално обојених активности као што су учење школа на матерњем језику, фолклорне активности, верске обреде и слично.

 • постала је ауторитарна до половине 1970-их.
 • Често је комуникација између здравствених радника и жена ауторитарна што доводи до потцењивања или прекомерног третмана ових жена.
 • Екофашизам је теоретски политички модел у којем би ауторитарна влада захтевала од појединаца да жртвују своје интересе "органској целини природе".
 • Москва је била присиљена да привремено одустане од планиране либерализације источнонемачког друштва, а Улбрихт је успео да опстане на власти тако што је уверио Совјете да је потребна његова ауторитарна владавина како би одржао земљу стабилном.
 • године сврстао се у тип уставности између два светска рата познат као ауторитарна уставност.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!