Werbung
 Übersetzung für 'бесконачно' von Serbisch nach Deutsch
бесконачно {adv}endlos
бесконачно {adj}unendlich
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Општа теорија релативности је описује као место у коме је простор-време бесконачно закривљено.
 • Једноставне претраге обилазака у дубину и ширину не обиђу свако бесконачно стабло, и нису тако ефикасни на веома великим стаблима.
 • показује се да је између произвољних тачака могуће уметање бесконачно много нових тачака.
 • било блокирано на бесконачно, што је више од 35% од укупног броја регистрованих корисника.
 • Жижа круга је уједно и његов центар, а директирса је "бесконачно далека права".

 • Може се лако показати да су ирационални бројеви сви који у свакој бројној основи (децималној, бинарној, итд) имају бесконачно цифара и не долази до бесконачно понављање неког подниза цифара, мада математичари никад ово не би навели као дефиницију.
 • У физичкој космологији, Велики прасак представља научну теорију о пореклу универзума као о ширењу простора и материје, који је у почетку био бесконачно мали простор бесконачно великог притиска и топлоте у неком коначном времену у прошлости.
 • Математика се бави проучавањем бесконачно малих промена, које спадају у грану математике - математичку анализу.
 • Бесконачно-димензиона Лијева група јесте група са компатибилном диференцијабилном структуром бесконачно-димензионе глатке многострукости.
 • =0}-, а за остале чворове се узима вредност бесконачно.

 • "   " Постојање ових рекурентних релација нам показује да  у било ком бројевном систему, колумбијских бројева има бесконачно много.
 • може сматрати збиром површине бесконачног броја сферних шкољки бесконачно мале дебљине концентрично наслаганих једна унутар друге од полупречника 0 до полупречника [...].
 • Фракталне димензије свих бесконачно густих кривих одговарају тополошкој димензији простора у којем се налазе, баш зато што испуњавају читав тај простор, иако је њихова тополошка димензија увек [...].
 • године доказао да се на критичној линији ½ + "-{it}-" налази бесконачно много нула.
 • Стога је у математици бесконачност повезана са величинама (и има свој симбол).

 • Нека је дата функција [...] и ако је [...] Функција "α" се назива "бесконачно малом" када -{"x"}- тежи -{"a"}-.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!