Werbung
 Übersetzung für 'гледиште' von Serbisch nach Deutsch
гледиште {ср}Sicht {f}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'гледиште' von Serbisch nach Deutsch

гледиште {ср}
Sicht {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Тешко Вас је убедити да нисте у праву, супротно гледиште увек сматрате мизерним.
 • Стога се исправно гледиште или исправно разумевање ("sammā diṭṭhi") сматра првим кораком будистичког пута.
 • Заговорници означавања заступају гледиште да купац има право да зна какву храну купује, то јест да има право избора.
 • Супротно хришћанском гледишту, Келс такође наводи јеврејско гледиште о Исусу изложено у Талмуду, светом спису жидовства.
 • године оштро осудио супротно гледиште.

 • Социјални детерминизам је гледиште у психологији према којем социјални чиниоци, вредности и културни обрасци одлучујуће детерминишу понашање људи у одређеној друштвеној заједници, често мимо и против његове воље.
 • У социјалном раду то може бити неко гледиште, теорија, теза или сâм теоретичар.
 • У њему је довео у питање и гледиште и „дисидентско“ гледиште као потенцијално нетачно.
 • Тумачење парадигми са двоструким задацима следи гледиште да су људски ресурси за обраду ограничени и дељиви и да се могу поделити у неколико класа.
 • За неке припаднике јужноазијске заједнице, ношење бинди тачке као украсног предмета од стране нехиндуиста може се сматрати културним присвајањем, иако су други хиндуси оспорили то гледиште.

 • Ово гледиште нису прихватили сви муслимани, а неки муслимански мислиоци бранили су уништење пакла и раја на крају света.
 • Још једно традиционално гледиште је да када тифусна грозница штети људима, није хитно спречавати смрт, па је Џанг Џонгјинг ову књигу назвао „Трактат о фебрилним болестима“.
 • Крепелин је објавио да је пронашао нови начин гледања на менталне болести, називајући традиционално гледиште „симптоматским" и његово гледиште „клиничким".
 • Ово последње одражава католичко гледиште православља из времена католичке пропаганде у српским земљама.
 • Морални нихилизам (такође познат као етички нихилизам или теорија грешке) је мета-етичко гледиште да ништа није морално добро или лоше.

 • Дворкиново гледиште на заједницу, као и Тејлорово, се заснивају на Хабермасовој теорији комуникације.
 • Усвојивши ово гледиште српски меродавни носиоци просветне акције нису хтели приступити организовању гимназије без претходног свестраног проучавања овог питања.
 • Још увек има научника који заступају традиционално гледиште, као што је потврдио Исус у [...] , да је тај део написао Мојсије као изјаву која му је предата од Бога.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!