Werbung
 Übersetzung für 'између' von Serbisch nach Deutsch
између {prep}zwischen
3
између {prep}inmitten
између {adv}dazwischen
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'између' von Serbisch nach Deutsch

Werbung
између {prep}
zwischen

inmitten
између {adv}
dazwischen
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Током кампање било је много инцидената и сукоба између подржавалаца ривалских албанских и македонских партија.
 • С обзиром да растојање између донора и акцептора мора да буде између 1 и 10 nm (односно између 10 и 100 Ǻ) да би дошло до преноса енергије и да је ефикасност преноса зависна од растојања између флуорофора, резонантни енергетски трансфер може бити поуздано средство за испитивање молекулских интеракција.
 • године између партизанских и четничких одреда и била је прва већа борба између четника и партизана.
 • Уговор о поверљивости података је писани правни уговор који се може закључити између послодавца и запосленог, између пружаоца услуге и примаоца као и између произвођача и купца.
 • Једина разлика између природног и хармонског мола је у интервалу између тонике и вођице које је код хармонског мола велика септима.

 • Веза између ове две културе је сличност у кременим врховима стрела са конкавном основом.
 • Растојање између редова је мало, а између пантљика знатно веће.
 • Конструктивна интерференција се јавља када је фазна разлика између таласа производ 2π, док се деструктивна интерференција јавља када је разлика π, 3π, 5π, итд.
 • За развој унутрашње комуникације битна су три елемента: веза између појединих насеља и центра области (Сокобања), међусобна веза између насеља и веза између насеља и привредних зона.
 • Што се тиче повезаности између маркетинга и операционог менаџмента, Даијев рад је међу првима представио ограничења у логистици компензационих продајних снага кроз серију студија о вези између ослобађања ризика услед осигурања и проблема пословних односа између власника и менаџера компаније.

 • Авиони између Копенхагена и Оденсеа, и између Копенхагена и Есбјерга престали су да саобраћају, а воз се сада највише користи између Копенхагена и Архуса.
 • Постоје два примарна ефекта 3Д филма који су неприродни за људски вид: преслушавање између очију, узроковано несавршеним раздвајањем слике, и неусклађеност између конвергенције, узроковане разликом између перципираног положаја објекта испред или иза екрана и право поријекло тог свјетла на екрану.
 • Војвоткиња Изабела је била посредник и у многим брачним преговорима, између осталог, браку између Карла и Катарине.
 • За разлику од прошлих времена, када је религија била доминатна широм света, данас је све теже дефинисати јасну границу између особа које себе сматрају религиозним и оних који то нису, између верника и неверника, између хришћана и припадника других конфесија.
 • Феноменолози приказују контраст између две алтернативне визије друштва, између детерминистичког ограничења (средине) и колевке (амбијента).

 • Њега карактеришу мала секста између тонике и доње медијанте и мала септима између тонике и вођице.
 • Али у сваком дијелићу те различитости одређене карактеристичне супротности се константно јављају, као што су оне између монизма, дуализма и плурализма у метафизици; између материјализма и идеализма у космолошкој теорији; између номинализма и реализма у теорији значења; између рациоанализма и емпиризма у епистемологији; између утилитаризма и деонтолошке етике у теорији морала и између присталица логике и присталица емоција у потрази за одговорним водичем мудрости живота.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!