Werbung
 Übersetzung für 'капиталистички' von Serbisch nach Deutsch
екон.пол.
капиталистички {adj}
kapitalistisch
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'капиталистички' von Serbisch nach Deutsch

капиталистички {adj}
kapitalistischекон.пол.
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Недавно је усвојено мишљење да је протестантизам заиста позитивно утицао на капиталистички развој одговарајућих друштвених система, али не толико кроз „протестантску етику”, већ кроз промоцију писмености.
 • Насупрот томе, капиталистички мислиоци постулирају да је по принципу имања онај ко први ради на земљи прави власник.
 • Остале социјалистичке земље нису имале јединствен однос према овом питању упркос идеолошком постулату социјализма да је нација капиталистички изум те да се сматра непотребним и штетним наслеђем из прошлих времена.
 • године и да је држава изнутра претворена у капиталистички систем од стране “нове класе бирократа” која је постепено преузела власт.
 • У складу са политичким принципом „једна земља, два система" УК и Кина су постигле договор да се социјалистички систем континенталне Кине, неће практиковати у Посебном Административном Региону Хонгконгу и да ће претходни капиталистички систем и његов начин живота остати непромењен у Хонгконгу за период од 50 година, закључно све до 2047.

 • Иако појам диктатура пролетаријата нема никакве везе са диктатуром и репресијом појединаца над масама, него представља демократску политичку власт маса, радништва и свих потчињених како би се превазишли капиталистички односи.
 • Анархистичке идеје су постепено продирале у раднички покрет, али и међу његове теоретичаре, који су у анархистичким синдикатима видели снагу која ће срушити капиталистички систем.
 • године, парламент је изгласао амандман којим је укинута Народна република и уведено вишестраначје и капиталистички систем.
 • Помоћу ње и доброг дела већ постојећег корпуса класично либералне економске мисли изводе закључке о функционисању капиталистички уређеног друштва.
 • Заговорници лустрације су најчешће спомињали потребе да се "младе демократије" штите од “реакционарних снага бившег система", односно да се кроз нове, комунистичком идеологијом "неинфициране" кадрове у држави што пре уведе капиталистички ('демократски') поредак.

 • Следеће године су биле обележене значајним реформама везаним за транзицију социјалистичке економије у нови капиталистички систем.
 • Када су мотиви филантропа у питању, Франк Адлоф (Франк Адлофф) наводи да не постоји чиста филантропија, него је боље рећи да се филантропски, религијски и капиталистички мотиви прожимају.
 • Напредак технологије само је додатно проширио капиталистички оквир и материјалистичке ставове унутар класне хијерархије.
 • У две курдске територијалне аутономије у Ираку и Сирији успостављени су различити друштвено-политички системи, па су тако ирачки Курди оријентисани на капиталистички друштвени систем и политичко савезништво са Западом (пре свега САД), док су Сиријски Курди оријентисани марксистички и практично немају политичке и војне савезнике у свету.
 • У својој суштини, Марксова теорија је тврдила да су економски и политички системи прошли кроз неизбежну еволуцију у форми којом би садашњи капиталистички систем био замењен социјалистичком државом пре постизања међународне сарадње и мира у „Радничком рају”, стварању система који је Маркс звао „Чисти комунизам”.

 • Палеолибертаријанизам је врста либертаријанизма коју су развили анархо-капиталистички теоретичари Мари Ротбард и Левелин Роквел који комбинује конзервативне културне вредности и социјалну филозофију са либертерским противљењем владиној интервенцији.
 • Обиље закона, институција, социјалних обичаја, муштерија и хегемонија и националних и међународних раде заједно на стварању амбијента за дугорочни капиталистички профит.
Werbung
© dict.cc Serbian-German dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!