Werbung
 Übersetzung für 'катализатор' von Serbisch nach Deutsch
катализатор {м}Katalysator {m}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'катализатор' von Serbisch nach Deutsch

катализатор {м}
Katalysator {m}
Werbung
Anwendungsbeispiele Serbisch
 • Такође се користи као катализатор многих хемијских реакција.
 • Када се катализатор налази у истој фази као и реактанти реч је о хомогеној катализи.
 • Иако учествује у хемијској реакцији, катализатор после завршене реакције остаје хемијки непромењен, али може доћи до физичке промене (нпр. ...
 • Лантан-карбонат се још користи за бојење стакла, третман воде или као катализатор у крековању угљоводоника.
 • Као катализатор се раније користила смеша ZnO и Cr2O3 и притом се реакција изводи на температури од 350 °C и притиску од 340 bar.

 • Као катализатор молибден се користи у нафтној индустрији, посебно при катализаторском одстрањивању сумпора из нафтних производа.
 • Ензим угљен-моноксид дехидрогеназа који садржи никал је катализатор у овом процесу.
 • У Роботеку, америчкој адаптацији Макроса са Јужним крстом и Моспеадом, протокултура је била моћан извор енергије и катализатор генетичког инжењеринга.
 • Сумпорна киселина се често користи као катализатор у неким реакцијама, нпр.
 • Егалитаризам је одувек био катализатор за феминисте, антиратна удружења и покрете, супростављања колонијализму и империјаизму.

 • Хариријево убиство је било катализатор за драматичне политичке промене у Либану.
 • Битка је завршила атинском победом. Заједно са битком код Сиботе представља катализатор Пелопонеског рата.
 • Попут Ферматове последње теореме у теорији бројева, Бурнсајдов проблем је деловао као катализатор за истраживање у теорији група..
 • Карактеристика хомогене катализе је зависност брзине реакције од концентрације катализатора.
 • Његово најчешће једињење, титанијум диоксид је фотокатализатор, а користи се и за производњу белих пигмената.

  Werbung
  © dict.cc Serbian-German dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!